Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 84911
Khách trực tuyến : 1919
Thành viên trực tuyến : 6
 


TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thanh tra thành phố góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng chống tham nhũng
22/11/2017 - 11:32
Lãnh đạo Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018. Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Thanh tra thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, phòng chống tham nhũng...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (22/11/2017 - 11:26)
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra (15/11/2017 - 09:01)
Thanh tra thành phố công bố các quyết định kiện toàn về công tác cán bộ cấp phòng (01/11/2017 - 15:02)
Người thanh tra chỉ làm theo những quy định của pháp luật (29/08/2017 - 09:36)
Đại hội điểm Chi bộ phòng Nghiệp vụ 3 Đảng bộ cơ quan Thanh tra thành phố thành công tốt đẹp (23/08/2017 - 16:01)
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thanh tra thành phố chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017
11/08/2017 - 16:55
Ngày 11/8/2017, Thanh tra thành phố ban hành Công văn số 397/TTTP-VP ngày 11/8/2017 về việcchấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017...
THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TIẾP TỤC ĐỨNG THỨ 3 VỀ XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 (07/08/2017 - 09:10)
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra (14/09/2016 - 16:32)
Thanh tra Chính phủ triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh (07/07/2016 - 17:35)
Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (21/06/2016 - 14:23)
Về việc báo cáo công tác thanh tra tháng 6 năm 2016 (21/06/2016 - 14:21)