HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TP
Ngày 26/12/2017, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 4376/VP-KSTTHC về việc thiết lập đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính...Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...