HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TP
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, các chuyên viên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019..Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...