Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 676
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 20/1/2020
Thời gian: 20/01/2020 - 11:19
 CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thủy Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cứ thông tư số 17/2009/TB-BTNMT ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP; Thực hiện công văn số 94 ngày 11/02/2014 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Tin nổi bật
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 17/01/2020
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 15/1/2020
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY28/11/2019
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 19/11/2019
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 12/11/2019
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 08/11/2019
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/9/2019
DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ MẤT CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 16/9/2019
 
Tin tức - Sự kiện
Danh sách cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bi mất được cập nhật đến ngày 04/9/2018
04/09/2018 - 15:43
CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thủy Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cứ thông tư số 17/2009/TB-BTNMT ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP; Thực hiện công văn số 94 ngày 11/02/2014 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên đang thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ) của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên...
danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứung nhận quyền sử dụng đất do bị mất đuợc cập nhật đến ngày19/7/2018 (20/07/2018 - 09:04)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 28/6/2018 (28/06/2018 - 10:14)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày15/6/2018 (15/06/2018 - 10:40)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 13/6/2018 (13/06/2018 - 15:39)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018 (06/06/2018 - 18:11)