Thông tin tuyên truyền
Mỗi năm cứ đến ngày 27/7- Ngày thương binh, liệt sĩ cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhà nước,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Du Lễ lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa nhằm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các hoạt động đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công trên địa bàn, thực hiện tốt việc “đền ơn đáp nghĩa ” chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. ..