Thông tin tuyên truyền
BCĐ an toàn thực phẩm xã Kiến Quốc tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thực hiện kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 27/8/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm huyện Kiến Thụy; Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban chỉ đạo ATTP xã Kiến Quốc về việc “Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn xã Kiến Quốc”...