Thông tin tuyên truyền
Đền Mõ xã Ngũ Phúc là nơi thờ Công chùa Quỳnh Trân Triều Trần, được nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992 và tổ chức lễ hội truyền thống từ  ngày 12-14 tháng  02 âm lịch hàng năm...