Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Trụ sở làm việc
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
Ban lãnh đạo
Các phòng và đơn vị trực thuộc
Sơ đồ chung
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Phòng Quản lý Đo lường
Phòng Kiểm tra Thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu
Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tấm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin tổng hợp
Báo cáo - Công tác
Đào tạo - Tập huấn
Năm 2013
Năm 2014
BÁO CÁO CÔNG TÁC
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực
Xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở
Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
Thông tin liên quan
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỊCH VỤ

Thư viện ảnh
Album 1
11 ảnh
Album 2
11 ảnh
Album 3
11 ảnh
Tin mới
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục.
Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn viết báo cáo theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho các doanh nghiệp
Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia
Phổ biến việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
BÁO CÁO công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02 và Kế hoạch công tác TĐC tháng 03 năm 2018
BÁO CÁO công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01 và Kế hoạch công tác TĐC tháng 02 năm 2018
Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 06/02/2018 về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
Chuyên gia giải đáp các vấn đề nóng về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Xăng E5 có tiêu chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm chất lượng
BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Quyết định 367/QĐ-CCTĐC ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải Phòng V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Bộ Khoa học và Công nghệ: Cơ chế hậu kiểm đã sẵn sàng
BÁO CÁO công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11 và Kế hoạch công tác TĐC tháng 12 năm 2017
Quy chế hoạt động Mạng lưới TBT Việt Nam