Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Trụ sở làm việc
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
Ban lãnh đạo
Các phòng và đơn vị trực thuộc
Sơ đồ chung
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Phòng Quản lý Đo lường
Phòng Kiểm tra Thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu
Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tấm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin tổng hợp
Báo cáo - Công tác
Đào tạo - Tập huấn
Năm 2013
Năm 2014
BÁO CÁO CÔNG TÁC
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực
Xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở
Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
Thông tin liên quan
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỊCH VỤ

Thư viện ảnh
Album 1
11 ảnh
Album 2
11 ảnh
Album 3
11 ảnh
Tin mới
Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo "Sản xuất thông minh và phương pháp tiếp cận cho doanh nghiệp"
Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
THÔNG BÁO Về việc đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020
BÀI VIẾT Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2019
Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015
Công văn mời tham dự khóa đào tạo nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường thử nghiệm và quản lý chất lượng và hoạt động đánh giá sự phù hợp
Thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit)
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Quyết định số 687/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thông báo số 08/TB-CCTĐC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia