Thứ tư, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Trụ sở làm việc
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
Ban lãnh đạo
Các phòng và đơn vị trực thuộc
Sơ đồ chung
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Phòng Quản lý Đo lường
Phòng Kiểm tra Thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu
Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tấm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin tổng hợp
Báo cáo - Công tác
Đào tạo - Tập huấn
Năm 2013
Năm 2014
BÁO CÁO CÔNG TÁC
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực
Xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở
Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
Thông tin liên quan
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỊCH VỤ

Thư viện ảnh
Album 1
11 ảnh
Album 2
11 ảnh
Album 3
11 ảnh
Tin mới
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Quyết định số 687/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thông báo số 08/TB-CCTĐC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 11/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019
Quyết định công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông báo về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-CT của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ngày 17/9/2018.
Cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương
Giới Thiệu Về Ban Liên Ngành TBT Việt Nam
Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
Thông báo Số 358/TB-CCTĐC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải Phòng về việc tiếp nhận đăng ký tham gia xây dựng dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng năm 2018.
Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận