Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018
Trụ sở làm việc
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
Ban lãnh đạo
Các phòng và đơn vị trực thuộc
Sơ đồ chung
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Phòng Quản lý Đo lường
Phòng Kiểm tra Thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu
Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tấm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin tổng hợp
Báo cáo - Công tác
Đào tạo - Tập huấn
Năm 2013
Năm 2014
BÁO CÁO CÔNG TÁC
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực
Xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở
Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng
Thông tin liên quan
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỊCH VỤ

Nội dung Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-CT của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ngày 17/9/2018.
Thời gian: 02/11/2018 - 16:17
 
Tin nổi bật
Cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương
Giới Thiệu Về Ban Liên Ngành TBT Việt Nam
Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
Thông báo Số 358/TB-CCTĐC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải Phòng về việc tiếp nhận đăng ký tham gia xây dựng dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng năm 2018.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục.
Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia
Phổ biến việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
Thư viện ảnh
Album 1
11 ảnh
Album 2
11 ảnh
Album 3
11 ảnh
Tin mới
Nội dung Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-CT của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ngày 17/9/2018.
Cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương
Giới Thiệu Về Ban Liên Ngành TBT Việt Nam
Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
Thông báo Số 358/TB-CCTĐC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải Phòng về việc tiếp nhận đăng ký tham gia xây dựng dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng năm 2018.
Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa