LB.Counter
방문자 통계
 
Đang tải dữ liệu...
 
Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn chính quyền tỉnh Kagawwa (Nhật Bản).
하이퐁 관계자는 국빈과의 만남 가졌다
create: 2017/05/15 - 16:08
 같은날에도레타잉썬(Le Thanh Son)하이퐁시부시장은하이퐁시와우호협력관계를맺은일본가가와현(Kagawa),라우스우돔싸이(Oudomxay),비엔티안(Vientiane)등몇개국에서온방문단과의만남을가졌습니다.
하이라이트
 
뉴스
Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn chính quyền tỉnh Kagawwa (Nhật Bản). 같은 날에도 레타잉썬 (Le Thanh Son) 하이퐁시 부시장은 하이퐁시와 우호 협력 관계를 맺은 일본 가가와현 (Kagawa), 라우스 우돔싸이 (Oudomxay), 비엔티안 (Vientiane)등 몇 개국에서 온 방문단과의 만남을 가졌습니다. ..
문화와 관광
5월 13일 저녁, 2017년 하이퐁 제6회 봉황화 축제는 도시 오페라 하우스에서 성대하게 개최되었으며수 천 명의 국민과 국내외 관광객들의 참가를 이끌었습니다. ..