CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019! NĂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI!
 
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 8192
Khách trực tuyến : 10202
Thành viên trực tuyến : 0
 
CỤM THI ĐUA SỐ 1 HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Thời gian: 18/01/2019 - 10:51
Chiều ngày 17 tháng 02 năm 2019, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019 của Cụm...
Kế hoạch mở lớp
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Thành uỷ Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu; Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của thành phố; Căn cứ Thông báo số 198-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, năm 2018. Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung  cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1, nội dung cụ thể như sau:..
Nghiên cứu khoa học
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 và Quyết định số 167/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018...
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 03/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy và Hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2018, ngày 06/12/2018, của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu...
Góc chia sẻ
Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành Phiên họp đầu tiên, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện. Tại phiên họp này Tiểu ban Văn kiện xem xét, cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Thường trực Tiểu ban Văn kiện; Tờ trình về chủ đề, phương châm, kết cấu, tư tưởng chỉ đạo và một số trọng tâm Báo cáo Chính trị; Tờ trình về định hướng xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. ..