KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2017) VÀ 28 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2017)!
 
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 6947
Khách trực tuyến : 4378
Thành viên trực tuyến : 13
 
Thư viện ảnh
Kế hoạch mở lớp
Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;..
Góc chia sẻ
Những năm 50 của thế kỷ XX, Chúng tôi những đảng viên tuổi trẻ, Từ ruộng đồng, thị thành, xưởng thợ, Về đèo Voi học tập Mác –Lê nin. Chúng tôi đến nơi đây, Được mở rộng tầm nhìn, Từ bài giảng của thầy, cô trường Tô Hiệu...