KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)!
 
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 7384
Khách trực tuyến : 513
Thành viên trực tuyến : 0
 
Kế hoạch mở lớp
Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;..
Nghiên cứu khoa học
Triển khai kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, trong các ngày 02/03, 9/03, và ngày 12/03, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức các Hội nghị tư vấn phê duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường..
Bài viết chuyên đề
Hải Phòng - tuyến phòng thủ ven biển, tên gọi của mảnh đất và con người nơi đây thật bình dị, mộc mạc, thân thương nhưng chứa đựng trong nó là những trang sử hào hùng cùng với những thăng trầm của lịch sử dân tộc...
Góc chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...