topbanner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 72 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2017) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2017)!
Video Clip
Video Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 2016
 
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 6528
Khách trực tuyến : 1149
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thư viện ảnh
Kế hoạch mở lớp
Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;..
Đảng - Đoàn thể
Thực hiện quy trình công tác nhân sự kiện toàn cấp ủy, xét đề nghị của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu, ngày 04/5/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố đã ra quyết định số 204-QĐ/TU về việc bổ sung đảng ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020...
Bài viết chuyên đề
Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), tờ báo “Thanh Niên” - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên – Tờ báo khơi nguồn cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX. Sau khi rời nước Pháp, sang hoạt động ở Liên Xô một thời gian, tháng 11 năm 1924, được sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc), trung tâm của phong trào cách mạng châu Á...
Góc chia sẻ
Những năm 50 của thế kỷ XX, Chúng tôi những đảng viên tuổi trẻ, Từ ruộng đồng, thị thành, xưởng thợ, Về đèo Voi học tập Mác –Lê nin. Chúng tôi đến nơi đây, Được mở rộng tầm nhìn, Từ bài giảng của thầy, cô trường Tô Hiệu...