Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị Tô Hiệu nghiêm túc thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Nhà trường: “Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao!
 
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 8391
Khách trực tuyến : 3841
Thành viên trực tuyến : 9
 
KHAI MẠC KỲ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, KHÓA 13
Thời gian: 21/03/2019 - 11:36
Sáng ngày 21/3/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thủy Nguyên, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận CT - HC, hệ không tập trung, huyện Thủy Nguyên, khóa 13...
Kế hoạch mở lớp
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Thành uỷ Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu; Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của thành phố; Căn cứ Thông báo số 198-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, năm 2018. Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung  cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1, nội dung cụ thể như sau:..
Nghiên cứu khoa học
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 và Quyết định số 167/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018...
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 03/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy và Hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2018, ngày 06/12/2018, của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu...
Góc chia sẻ
Chị em phụ nữ Trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng xin kính tặng chị Hiệu trường Trần Thị Bích Hằng nghỉ hưu tháng 9 năm 2019 ! Tặng người phụ nữ đảm đang Tặng người phụ nữ, dịu dàng, mộng mơ. Tặng người giàu lắm hồn thơ, Tặng người chị gái, luôn chờ các em.....