Tin hoạt động
Sáng 25-10, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn “Bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản địa phương” ...
Chuyển giao công nghệ
  Ngày 03/09/2015 UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê thuyết minh và cho phép triển khai Dự án ứng dụng : “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ điện mặt trời nối lưới (SIPV) tại thành phố Hải Phòng”...
Sản phẩm - Dịch vụ
Chế phẩm sinh học Neo-Polymic là sản phẩm của dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất sản phẩm vi sinh chức năng Neo-Polynut, Neo-Polymic tại Hải Phòng phục vụ nuôi tôm, cá trên địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh”; do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. ..
Tin mới
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN THAM DỰ TRIỂN LÃM E&E EXPO HAI PHONG 2017
Hội nghị nghiệm thu 02 nhiệm vụ xây dựng mô hình điện mặt trời phục vụ chiếu sáng tại đảo Dáu và đảo Cát Bà, Hải Phòng
Dự án: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Hải Phòng
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao"
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các vùng trồng rau, hoa tập trung tại Hải Phòng"
Tập huấn "Kỹ thuật phân loại và xử lý rác thải nông thôn"
Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật nhân giống 2 loài lan dược liệu (lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) và Lan Thạch Hộc Tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại Hải Phòng
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi trang trại"
Hội thảo "Thực trạng và giải pháp công nghệ điều khiển sinh trưởng, phát triển cây trồng bằng phương pháp chiếu sáng bổ sung phục vụ nông nghiệp công nghệ cao"
Hội nghị "Giới thiệu ứng dụng công nghệ điện mặt trời cho các tổ chức doanh nghiệp tên địa bàn Hải Phòng"
Tập huấn "Kỹ thuật quy trình sản xuất vòm che thấp và quy trình sản xuất rau an toàn trong vòm che thấp"
Tập huấn kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ tại Hải Phòng
Hội thảo "Nông nghiệp đô thị sinh thái và tiềm năng phát triển tại thành phố Hải Phòng"
Hội thảo giới thiệu các ứng dụng công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, sản phẩm vật liệu mới trong sản xuất nước sạch và xử lý môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội thảo thực trạng và giải pháp công nghệ xử lý bụi, khí thải làng nghề truyền thống tại Hải Phòng
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 3665
Thành viên trực tuyến : 6
 
Tin mới
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN THAM DỰ TRIỂN LÃM E&E EXPO HAI PHONG 2017
Hội nghị nghiệm thu 02 nhiệm vụ xây dựng mô hình điện mặt trời phục vụ chiếu sáng tại đảo Dáu và đảo Cát Bà, Hải Phòng
Dự án: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại Hải Phòng
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao"
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các vùng trồng rau, hoa tập trung tại Hải Phòng"
Tập huấn "Kỹ thuật phân loại và xử lý rác thải nông thôn"
Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật nhân giống 2 loài lan dược liệu (lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) và Lan Thạch Hộc Tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại Hải Phòng
Hội nghị "Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi trang trại"
Hội thảo "Thực trạng và giải pháp công nghệ điều khiển sinh trưởng, phát triển cây trồng bằng phương pháp chiếu sáng bổ sung phục vụ nông nghiệp công nghệ cao"
Hội nghị "Giới thiệu ứng dụng công nghệ điện mặt trời cho các tổ chức doanh nghiệp tên địa bàn Hải Phòng"
Tập huấn "Kỹ thuật quy trình sản xuất vòm che thấp và quy trình sản xuất rau an toàn trong vòm che thấp"
Tập huấn kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ tại Hải Phòng
Hội thảo "Nông nghiệp đô thị sinh thái và tiềm năng phát triển tại thành phố Hải Phòng"
Hội thảo giới thiệu các ứng dụng công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, sản phẩm vật liệu mới trong sản xuất nước sạch và xử lý môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội thảo thực trạng và giải pháp công nghệ xử lý bụi, khí thải làng nghề truyền thống tại Hải Phòng


Dự báo thời tiết
 
Không kết nối được tới nguồn dữ liệu.