Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
21/11/2019 - 10:20

Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở
tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng


      Ngày 21/11/2019,  Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở tại huyện Cát Hải thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hải Phòng.


Đ/c Lê Văn Kiên – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
phát biểu khai mạc

Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Kiên – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Dững - PGS.TS, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Giảng viên Lớp Bồi dưỡng, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và hơn 80 đồng chí lãnh đạo, cán bộ viên chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở thuộc phòng Văn hóa – Thông huyện Cát Hải, Đài Truyền thanh huyện Cát Hải, Đài truyền thanh các xã của huyện Cát Hải; các cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, trưởng thôn, phó trưởng thôn các xã của huyện Cát Hải.


Đ/c Nguyễn Văn Dững - PGS.TS, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông -
 Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu 

Hội nghị lắng nghe PGS.TS Nguyễn Văn Dững, hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ một số nội dung liên quan đến: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực trạng và công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống Thông tin cơ sở, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố hiện nay; Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam;  Các nội dung của bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở.

Thông qua Lớp Bồi dưỡng, mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở thuộc phòng Văn hóa – Thông tin của huyện, Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã; các cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, trưởng thôn, phó trưởng thôn các xã của huyện Cát Hải sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, góp phần  đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm chủ động cung cấp thông tin, kiến thức thiết thực cho nhân dân, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận ở cơ sở và từ cơ sở.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315429
Khách trực tuyến : 2641
Thành viên trực tuyến : 0