Lịch công tác lãnh đạo tuần 13 (từ 25/03/2019 - 31/03/2019)
25/03/2019 - 07:54
Lịch công tác lãnh đạo tuần 13 (từ 25/03/2019 - 31/03/2019)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
25/03/2019

Cả ngày

8:00

Hội ý BGĐ

BGĐ, CVP

Phòng họp GĐ

Sáng

9:00

Giao ban cơ quan

BGĐ

Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể

Hội trường

Chiều

14:00

Làm việc với Hội KHPT nguồn NLNT về báo cáo nhánh đề tài CMVN 4.0

PGĐ Thắng

Trưởng Phòng KHTC, CNTT, BCVT, PP TTBCXB, Thanh tra

Số 7 ĐTH

14:00

UBND TP làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội về PCCC

PGĐ Kiên

TTHN

16:00

Họp bàn giao giưa Trung tâm CNPM và Trung tâm TTTT

PGD Thắng

GD: 6t, HPS; Trg phòng CNTT

Phòng họp cơ quan.

Thứ ba
26/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

7:30

Họp tại Toà án nhân dân HP

PGĐ Kiên

CV P.TTBCXB Phú

Toà án TPHP

8:00

Đoàn công tác làm việc về QC phát ngôn, cung cấp thông tin trên Cổng và thực hiện CT 26/CT-UBND

LĐ Sở

P.CNTT, P.TTBCXB, TTra và theo GM

UBND quận Hải An

10:00

Làm việc với Văn phòng UBND TP

PGĐ Thắng

P.CNTT, P.TTBCXB

UBND TP

Chiều

14:00

Đoàn công tác làm việc về QC phát ngôn, cung cấp thông tin trên Cổng và thực hiện CT 26/CT-UBND

LĐ Sở

P.CNTT, P.TTBCXB, TTra và theo GM

Sở Ngoại vụ

Thứ tư
27/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

8:00

Tập huấn quản trị cổng sở

PGĐ Kiên

6T, Ban biên tập cổng Sở, cộng tác đầu mối quản trị cổng Sở

Hội trường

8:00

Làm việc tại UBND TP

Các đ/c liên quan

UBND TP

Chiều

14:00

Họp TTĐU, BGĐ

BTĐU, GĐ

Các đc liên quan

Phòng GĐ

Thứ năm
28/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

8:00

Họp Đảng ủy cơ quan

BT

Các đc liên quan

Phòng họp tầng 5

Chiều

14:00

Thứ sáu
29/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

8:00

Chiều

14:00

Thứ bảy
30/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

8:00

Chiều

14:00

Chủ nhật
31/03/2019

Cả ngày

8:00

Sáng

8:00

Chiều

13:30

Giải đua thuyền rồng - Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 25 - 2019

PGĐ Kiên

Trung tâm Du lịch Cát Bà - Thị trấn Cát Bà

   Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315424
Khách trực tuyến : 5391
Thành viên trực tuyến : 9