Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 1947/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 của Sở TTTT-Tuyên truyền Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109
17/09/2019 - 14:40

Tuyên truyền Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109

Thực hiện Công văn số 5638/UBND-DN ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109,

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có liên quan.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 67/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020(15/01/2020 - 17:04)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 66/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá(15/01/2020 - 16:59)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 51/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2020(10/01/2020 - 17:27)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 50/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền hỗ trợ tài chính đối với DNVV của Qũy Phát triển DNVV(10/01/2020 - 17:23)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 48/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020(10/01/2020 - 17:20)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 10/011/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(10/01/2020 - 17:15)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 37/STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2029của Sở TTTT-Tuyên truyền các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố(10/01/2020 - 10:08)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 38/STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV(10/01/2020 - 10:00)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 23/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền Kế hoạch số 01 ngày 3/01/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố(07/01/2020 - 08:58)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 22/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản:(07/01/2020 - 08:51)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 21/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền thực hiện Kết luận của Phó Thủ thướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công(07/01/2020 - 08:45)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 10/STTTT-TTBCXB ngày 03/01/2020 của Sở TTTT-Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền(03/01/2020 - 11:32)
Chuyển trang    
Trang số:  1/26
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315416
Khách trực tuyến : 1341
Thành viên trực tuyến : 1