Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 2490/STTTT-TTBCXB ngày 22/11/2019 của Sở TTTT-Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
22/11/2019 - 17:31

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương Đề án điều tra, thống kê, phân loại nguồn thải từ hoạt động trên biển và hải đảo; đánh giá tác động của các nguồn thải đó đến môi trường biển và đề xuất giải pháp quản lý; Công văn số 7130/UBND-VXNC ngày 13/11/2020 về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời” từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 7141/UBND-VH ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2020; Kế hoạch số 276/KH-BCĐ799 ngày 13/11/2019 của Ban chỉ đạo 799 thành phố về việc tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; Kế hoạch số 275/KH-BCĐ799 ngày 13/11/2019 của Ban chỉ đạo 799 thành phố về việc Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an ; Kế hoạch số 18/KH-VP ngày 13/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa đồng chí Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố năm 2019....

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các văn bản nêu trên. Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 67/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020(15/01/2020 - 17:04)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 66/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá(15/01/2020 - 16:59)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 51/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2020(10/01/2020 - 17:27)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 50/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền hỗ trợ tài chính đối với DNVV của Qũy Phát triển DNVV(10/01/2020 - 17:23)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 48/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020(10/01/2020 - 17:20)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 10/011/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(10/01/2020 - 17:15)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 37/STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2029của Sở TTTT-Tuyên truyền các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố(10/01/2020 - 10:08)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 38/STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV(10/01/2020 - 10:00)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 23/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền Kế hoạch số 01 ngày 3/01/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố(07/01/2020 - 08:58)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 22/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản:(07/01/2020 - 08:51)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 21/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền thực hiện Kết luận của Phó Thủ thướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công(07/01/2020 - 08:45)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 10/STTTT-TTBCXB ngày 03/01/2020 của Sở TTTT-Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền(03/01/2020 - 11:32)
Chuyển trang    
Trang số:  1/26
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315416
Khách trực tuyến : 2098
Thành viên trực tuyến : 1