Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 2567/STTTT-TTBCXB ngày 02/12/2019 của Sở TTTT-Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
03/12/2019 - 09:09

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các văn bản:

Công văn số 7366/UBND-VXNC ngày 22/11/1019 về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới của Ủy ban nhân dân thành phố;

Công văn số 261/SY ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sao y bản chính;

Công văn số 7517/UBND-VX ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ tuyên truyền Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019;

Công văn số 7552/UBND-CT ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Công văn số 3827/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 25/11/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới;

Công văn số 3553/SGTVT-HTGT&ATGT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè tháng 11 và các tháng cuối năm 2019;

Công văn số 3827/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 25/11/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi về bình đẳng giới;

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại các văn bản nêu trên; thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 2029/STTTT-TTBCXB ngày 21/01/2002 của Sở TTTT-Tiếp tục tuyên truyền Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVI năm học 2019 – 2020(21/01/2020 - 16:32)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 95/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2020 của Sở TTTT-Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền(20/01/2020 - 11:08)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 96/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2020của Sở TTTT-Căn cứ Báo cáo số 65/BC-ĐGS ngày 04/01/2020 của Đoàn Giám sát Quốc Hội về thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại thành phố Hải Phòng(20/01/2020 - 10:54)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 94/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(20/01/2020 - 10:48)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 93/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố(20/01/2020 - 10:44)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 92/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(20/01/2020 - 10:35)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 67/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020(15/01/2020 - 17:04)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 66/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá(15/01/2020 - 16:59)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 51/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2020(10/01/2020 - 17:27)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 50/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền hỗ trợ tài chính đối với DNVV của Qũy Phát triển DNVV(10/01/2020 - 17:23)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 48/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020(10/01/2020 - 17:20)
Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 10/011/2020 của Sở TTTT-Tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(10/01/2020 - 17:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/27
Số bản ghi trên trang:


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315429
Khách trực tuyến : 3998
Thành viên trực tuyến : 0