Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận/huyên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
24/03/2018 - 10:04
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận/huyên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

I. Lĩnh vực viễn thông và Internet (04 TTHC)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II. Lĩnh vực xuất bản (02 TTHC)

1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315430
Khách trực tuyến : 1456
Thành viên trực tuyến : 2