Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96867
Khách trực tuyến : 1314
Thành viên trực tuyến : 1
 
Địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email công vụ
27/05/2017 - 10:42
Địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email công vụ

Văn phòng UBNDTP, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

Văn phòng UBND thành phố

Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31274

031.3842368

vpubnd@haiphong.gov.vn

tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn

2

Văn phòng Thành ủy

Số 5 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

080.31250 -

08031246

031.3841100

vptu@haiphong.gov.vn

tiepdan_vptu@haiphong.gov.vn

3

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

Số 18 Hoàng Diệu và số 22 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng

080.31264 – 080.31275

080.31297 –  080.31275

vphdnd@haiphong.gov.vn và vpdbqh@haiphong.gov.vn

tiepdan_vphdnd@haiphong.gov.vn và tiepdan_vpdbqh@haiphong.gov.vn

Các Sở, ban, ngành thành phố

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

Ban Tôn giáo thành phố

Số 15 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31256 – 080.31276

080.31290

bantg@haiphong.gov.vn

tiepdan_bantg@haiphong.gov.vn

2

Ban Thi đua khen thưởng TP

Số 15 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

031.3842308

031.3747151

hdtdkt@haiphong.gov.vn

tiepdan_hdtdkt@haiphong.gov.vn

3

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Số 24 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

031.3823206

031.3842426

banqlkcn@haiphong.gov.vn

tiepdan_banqlkcn@haiphong.gov.vn

4

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN

Số 13 Hồ Xuân Hương – Hồng Bàng

031.3841212

031.3841208

bancdptdn@haiphong.gov.vn

tiepdan_bancdptdn@haiphong.gov.vn

5

Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng

Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31114

080.31114

bcdpctnhp@haiphong.gov.vn

tiepdan_bcdpctnhp@haiphong.gov.vn

6

Bảo hiểm xã hội thành phố

Số 2A Thất Khê – Hồng Bàng

031.3822824

031.3822473

bhxh@haiphong.gov.vn

tiepdan_bhxh@haiphong.gov.vn

7

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Số 2 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3896058

031.3896089

bochqs@haiphong.gov.vn

tiepdan_bochqs@haiphong.gov.vn

8

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố

Số 04 Nguyễn Tri Phương – Hồng Bàng

031.3842624

031.3822721

cnnhnn@haiphong.gov.vn

tiepdan_cnnhnn@haiphong.gov.vn

9

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thành phố

Số 47A Lương Khánh Thiện – Hồng Bàng

031.3921710

031.3921201

cnqhpt@haiphong.gov.vn

tiepdan_cnqhpt@haiphong.gov.vn

10

Cục Hải quan

Số 22 Điện Biên Phủ - Ngô Quyền

031.3836262 - 031.3836270

031.3859993

cuchq@haiphong.gov.vn

tiepdan_cuchq@haiphong.gov.vn

11

Cục Thống kê

Số 3 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842239

031.3747240

cuctk@haiphong.gov.vn

tiepdan_cuctk@haiphong.gov.vn

12

Cục Thuế

Số 6 Đà Nẵng – Ngô Quyền

031.3836095 – 031.3827633

031.3836141

cucthue@haiphong.gov.vn

tiepdan_cucthue@haiphong.gov.vn

13

Đài Phát thanh và Truyền hình HP

Số 199 Tô Hiệu – Lê Chân

031.3846885

031.3836141

daiptth@haiphong.gov.vn

tiepdan_daiptth@haiphong.gov.vn

14

Liên minh HTX thành phố Hải Phòng

Số 37 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng

031.3842220 – 031.3810327

031.3842220

hdlmhtx@haiphong.gov.vn

tiepdan_hdlmhtx@haiphong.gov.vn

15

Kho bạc Nhà nước thành phố HP

Số 49 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền

031.3921870 – 031.3921968

031.3921912

kbnn@haiphong.gov.vn

tiepdan_kbnn@haiphong.gov.vn

16

Sở NN&PTNT

Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An

031.3877368

031.3877292

sonnptnt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn

17

Sở Ngoại vụ

Số 15 Trần Quang Khải – Hồng Bàng

031.3745176

031.3745347

songvu@haiphong.gov.vn

tiepdan_songvu@haiphong.gov.vn

18

Sở Y tế

Số 38 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3745702 – 031.3745541

031.3823802

soyte@haiphong.gov.vn

tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn

19

Sở Công thương

Số 9 Lạch Tray – Ngô Quyền và Số 104 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân

031.3846719 – 031.3700581

031.3845794 – 031.3858796

socongthuong@haiphong.gov.vn

tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn

20

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số 1 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842614

031.3842021

sokhdt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn

21

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch

Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng

031.3822616 – 031.3847036 – 031.3852720

031.3822616 – 031.3832363 – 031.3852722

sovhtt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn

22

Sở Tư pháp

Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3846314

031.3640091

sotp@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn

23

Sở Giao thông – Vận tải

Số 1 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

031.3842931

031.3842286

sogtcc@haiphong.gov.vn

tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn

24

Sở Tài chính

Số 21 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng

031.3859971

031.3826125

sotc@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn

25

Sở Xây dựng

Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng

031.3842088

031.3823167

soxd@haiphong.gov.vn

tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn

26

Sở Nội vụ

Số 12 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3842514

080.31289

sonoivu@haiphong.gov.vn

tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn

27

Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 35 Minh Khai – Hồng Bàng

031.3842445

031.3823792

sogddt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn

28

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3822058

031.3822058

sotnmt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn

29

Sở LĐ-TB&XH

Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842808

031.3823966

soldtbxh@haiphong.gov.vn

tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn

30

Sở Khoa học – Công nghệ

Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền

031.3846475

031.3845183

sokhcn@haiphong.gov.vn

tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn

31

Sở Thông tin – Truyền thông

Số 24 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền

031.3736907

031.3736907

sotttt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

32

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Số 02 Nguyễn Bình – Ngô Quyền

031.3735368

031.3829614

caodang@haiphong.gov.vn

tiepdan_caodang@haiphong.gov.vn

33

Trường ĐH Hải Phòng

Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An

031.3876338

031.3876893

daihoc@haiphong.gov.vn

tiepdan_daihoc@haiphong.gov.vn

34

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Số 21 Minh Khai – Hồng Bàng

031.3842639

031.3822361

ubdsgdte@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubdsgdte@haiphong.gov.vn

35

Thanh tra Thành phố

Số 51 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền

031.3921910

031.3921319

thanhtra@haiphong.gov.vn

tiepdan_thanhtra@haiphong.gov.vn

UBND các quận, huyện

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

UBND quận Hồng Bàng

Số 44 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3745850

031.3842566

ubhongbang@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubhongbang@haiphong.gov.vn

2

UBND quận Ngô Quyền

Số 21 Đà Nẵng – Ngô Quyền

031.3836787 - 031.3836519

031.3551468

ubngoquyen@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubngoquyen@haiphong.gov.vn

3

UBND quận Lê Chân

Số 10 Hồ Sen – Lê Chân

031.3846814

031.3853184

ublechan@haiphong.gov.vn

tiepdan_ublechan@haiphong.gov.vn

4

UBND quận Kiến An

Số 2 Cao Toàn – Kiến An

031.3876500

 

ubkienan@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubkienan@haiphong.gov.vn

5

UBND quận Hải An

Đường Lê Hồng Phong – Hải An

031.3871515

031.3871872

ubhaian@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubhaian@haiphong.gov.vn

6

UBND quận Dương Kinh

Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Dương Kinh

031.3880640

031.3880640

ubduongkinh@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubduongkinh@haiphong.gov.vn

7

UBND quận Đồ Sơn

Số 195 Lý Thánh Tông – Đồ Sơn

031.3861303

031.3862554

ubdoson@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubdoson@haiphong.gov.vn

8

UBND huyện Thủy Nguyên

Núi Đèo, Thủy Nguyên

031.3874420 – 031.3874272

031.3774645

ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

9

UBND huyện An Lão

Thị trấn An Lão

031.3872251

031.3872978

ubanlao@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubanlao@haiphong.gov.vn

10

UBND huyện Tiên Lãng

Khu 2 thị trấn Tiên Lãng

031.3883108

031.3883353

ubtienlang@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubtienlang@haiphong.gov.vn

11

UBND huyện Bạch Long Vỹ

Bạch Long Vỹ

031.3889380

031.3855137

ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

12

UBND huyện Vĩnh Bảo

Số 08 đường 20/8 Vĩnh Bảo

031.3884237

031.3884853

ubvinhbao@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubvinhbao@haiphong.gov.vn

13

UBND huyện Cát Hải

Khu 2 Thị trấn Cát Bà

031.3888232 – 031.3887865

031.3888423

ubcathai@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubcathai@haiphong.gov.vn

14

UBND huyện Kiến Thụy

Thị trấn Núi Đối

031.3881220 - 031.3881331

031.3881601

ubkienthuy@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubkienthuy@haiphong.gov.vn

15

UBND huyện An Dương

Thị trấn An Dương

031.3871515

031.3871872

ubanduong@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubanduong@haiphong.gov.vn

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hơn 200 suất quà và 150 vé xe hỗ trợ sinh viên học tập tại Hải Phòng về quê đón Tết Nguyên đán 2020
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến thăm tặng quà dịp Tết nguyên đán
Câu lạc bộ Bạch Đằng chúc thọ 249 hội viên cao tuổi
Tiếp xúc đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sỹ, doanh nhân hội đồng hương thành phố Hải Phòng tại thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Tiếp xúc Ban liên lạc cựu cán bộ thành phố Hải Phòng tại thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Giao ban công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2019
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố
Gặp gỡ, tiếp xúc nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường” năm học 2019 - 2020
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Chân đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020
Đồng chí Trần Huy Kiên giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố
Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tiếp xúc cử tri phường Kênh Dương, quận Lê Chân