Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96867
Khách trực tuyến : 974
Thành viên trực tuyến : 0
 
Địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email công vụ
27/05/2017 - 10:42
Địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email công vụ

Văn phòng UBNDTP, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

Văn phòng UBND thành phố

Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31274

031.3842368

vpubnd@haiphong.gov.vn

tiepdan_vpubnd@haiphong.gov.vn

2

Văn phòng Thành ủy

Số 5 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

080.31250 -

08031246

031.3841100

vptu@haiphong.gov.vn

tiepdan_vptu@haiphong.gov.vn

3

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

Số 18 Hoàng Diệu và số 22 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng

080.31264 – 080.31275

080.31297 –  080.31275

vphdnd@haiphong.gov.vn và vpdbqh@haiphong.gov.vn

tiepdan_vphdnd@haiphong.gov.vn và tiepdan_vpdbqh@haiphong.gov.vn

Các Sở, ban, ngành thành phố

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

Ban Tôn giáo thành phố

Số 15 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31256 – 080.31276

080.31290

bantg@haiphong.gov.vn

tiepdan_bantg@haiphong.gov.vn

2

Ban Thi đua khen thưởng TP

Số 15 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

031.3842308

031.3747151

hdtdkt@haiphong.gov.vn

tiepdan_hdtdkt@haiphong.gov.vn

3

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Số 24 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

031.3823206

031.3842426

banqlkcn@haiphong.gov.vn

tiepdan_banqlkcn@haiphong.gov.vn

4

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN

Số 13 Hồ Xuân Hương – Hồng Bàng

031.3841212

031.3841208

bancdptdn@haiphong.gov.vn

tiepdan_bancdptdn@haiphong.gov.vn

5

Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng

Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng

080.31114

080.31114

bcdpctnhp@haiphong.gov.vn

tiepdan_bcdpctnhp@haiphong.gov.vn

6

Bảo hiểm xã hội thành phố

Số 2A Thất Khê – Hồng Bàng

031.3822824

031.3822473

bhxh@haiphong.gov.vn

tiepdan_bhxh@haiphong.gov.vn

7

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Số 2 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3896058

031.3896089

bochqs@haiphong.gov.vn

tiepdan_bochqs@haiphong.gov.vn

8

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố

Số 04 Nguyễn Tri Phương – Hồng Bàng

031.3842624

031.3822721

cnnhnn@haiphong.gov.vn

tiepdan_cnnhnn@haiphong.gov.vn

9

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thành phố

Số 47A Lương Khánh Thiện – Hồng Bàng

031.3921710

031.3921201

cnqhpt@haiphong.gov.vn

tiepdan_cnqhpt@haiphong.gov.vn

10

Cục Hải quan

Số 22 Điện Biên Phủ - Ngô Quyền

031.3836262 - 031.3836270

031.3859993

cuchq@haiphong.gov.vn

tiepdan_cuchq@haiphong.gov.vn

11

Cục Thống kê

Số 3 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842239

031.3747240

cuctk@haiphong.gov.vn

tiepdan_cuctk@haiphong.gov.vn

12

Cục Thuế

Số 6 Đà Nẵng – Ngô Quyền

031.3836095 – 031.3827633

031.3836141

cucthue@haiphong.gov.vn

tiepdan_cucthue@haiphong.gov.vn

13

Đài Phát thanh và Truyền hình HP

Số 199 Tô Hiệu – Lê Chân

031.3846885

031.3836141

daiptth@haiphong.gov.vn

tiepdan_daiptth@haiphong.gov.vn

14

Liên minh HTX thành phố Hải Phòng

Số 37 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng

031.3842220 – 031.3810327

031.3842220

hdlmhtx@haiphong.gov.vn

tiepdan_hdlmhtx@haiphong.gov.vn

15

Kho bạc Nhà nước thành phố HP

Số 49 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền

031.3921870 – 031.3921968

031.3921912

kbnn@haiphong.gov.vn

tiepdan_kbnn@haiphong.gov.vn

16

Sở NN&PTNT

Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An

031.3877368

031.3877292

sonnptnt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn

17

Sở Ngoại vụ

Số 15 Trần Quang Khải – Hồng Bàng

031.3745176

031.3745347

songvu@haiphong.gov.vn

tiepdan_songvu@haiphong.gov.vn

18

Sở Y tế

Số 38 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3745702 – 031.3745541

031.3823802

soyte@haiphong.gov.vn

tiepdan_soyte@haiphong.gov.vn

19

Sở Công thương

Số 9 Lạch Tray – Ngô Quyền và Số 104 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân

031.3846719 – 031.3700581

031.3845794 – 031.3858796

socongthuong@haiphong.gov.vn

tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn

20

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số 1 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842614

031.3842021

sokhdt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sokhdt@haiphong.gov.vn

21

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch

Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng

031.3822616 – 031.3847036 – 031.3852720

031.3822616 – 031.3832363 – 031.3852722

sovhtt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn

22

Sở Tư pháp

Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3846314

031.3640091

sotp@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn

23

Sở Giao thông – Vận tải

Số 1 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

031.3842931

031.3842286

sogtcc@haiphong.gov.vn

tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn

24

Sở Tài chính

Số 21 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng

031.3859971

031.3826125

sotc@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn

25

Sở Xây dựng

Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng

031.3842088

031.3823167

soxd@haiphong.gov.vn

tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn

26

Sở Nội vụ

Số 12 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3842514

080.31289

sonoivu@haiphong.gov.vn

tiepdan_sonoivu@haiphong.gov.vn

27

Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 35 Minh Khai – Hồng Bàng

031.3842445

031.3823792

sogddt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn

28

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền

031.3822058

031.3822058

sotnmt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn

29

Sở LĐ-TB&XH

Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

031.3842808

031.3823966

soldtbxh@haiphong.gov.vn

tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn

30

Sở Khoa học – Công nghệ

Số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền

031.3846475

031.3845183

sokhcn@haiphong.gov.vn

tiepdan_sokhcn@haiphong.gov.vn

31

Sở Thông tin – Truyền thông

Số 24 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền

031.3736907

031.3736907

sotttt@haiphong.gov.vn

tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

32

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Số 02 Nguyễn Bình – Ngô Quyền

031.3735368

031.3829614

caodang@haiphong.gov.vn

tiepdan_caodang@haiphong.gov.vn

33

Trường ĐH Hải Phòng

Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An

031.3876338

031.3876893

daihoc@haiphong.gov.vn

tiepdan_daihoc@haiphong.gov.vn

34

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Số 21 Minh Khai – Hồng Bàng

031.3842639

031.3822361

ubdsgdte@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubdsgdte@haiphong.gov.vn

35

Thanh tra Thành phố

Số 51 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền

031.3921910

031.3921319

thanhtra@haiphong.gov.vn

tiepdan_thanhtra@haiphong.gov.vn

UBND các quận, huyện

STT

Cơ quan

Trụ sở

Máy thường trực

Fax

Hộp thư cơ quan

Hộp thư tiếp dân

1

UBND quận Hồng Bàng

Số 44 Lê Đại Hành – Hồng Bàng

031.3745850

031.3842566

ubhongbang@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubhongbang@haiphong.gov.vn

2

UBND quận Ngô Quyền

Số 21 Đà Nẵng – Ngô Quyền

031.3836787 - 031.3836519

031.3551468

ubngoquyen@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubngoquyen@haiphong.gov.vn

3

UBND quận Lê Chân

Số 10 Hồ Sen – Lê Chân

031.3846814

031.3853184

ublechan@haiphong.gov.vn

tiepdan_ublechan@haiphong.gov.vn

4

UBND quận Kiến An

Số 2 Cao Toàn – Kiến An

031.3876500

 

ubkienan@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubkienan@haiphong.gov.vn

5

UBND quận Hải An

Đường Lê Hồng Phong – Hải An

031.3871515

031.3871872

ubhaian@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubhaian@haiphong.gov.vn

6

UBND quận Dương Kinh

Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Dương Kinh

031.3880640

031.3880640

ubduongkinh@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubduongkinh@haiphong.gov.vn

7

UBND quận Đồ Sơn

Số 195 Lý Thánh Tông – Đồ Sơn

031.3861303

031.3862554

ubdoson@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubdoson@haiphong.gov.vn

8

UBND huyện Thủy Nguyên

Núi Đèo, Thủy Nguyên

031.3874420 – 031.3874272

031.3774645

ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubthuynguyen@haiphong.gov.vn

9

UBND huyện An Lão

Thị trấn An Lão

031.3872251

031.3872978

ubanlao@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubanlao@haiphong.gov.vn

10

UBND huyện Tiên Lãng

Khu 2 thị trấn Tiên Lãng

031.3883108

031.3883353

ubtienlang@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubtienlang@haiphong.gov.vn

11

UBND huyện Bạch Long Vỹ

Bạch Long Vỹ

031.3889380

031.3855137

ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubbachlongvy@haiphong.gov.vn

12

UBND huyện Vĩnh Bảo

Số 08 đường 20/8 Vĩnh Bảo

031.3884237

031.3884853

ubvinhbao@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubvinhbao@haiphong.gov.vn

13

UBND huyện Cát Hải

Khu 2 Thị trấn Cát Bà

031.3888232 – 031.3887865

031.3888423

ubcathai@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubcathai@haiphong.gov.vn

14

UBND huyện Kiến Thụy

Thị trấn Núi Đối

031.3881220 - 031.3881331

031.3881601

ubkienthuy@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubkienthuy@haiphong.gov.vn

15

UBND huyện An Dương

Thị trấn An Dương

031.3871515

031.3871872

ubanduong@haiphong.gov.vn

tiepdan_ubanduong@haiphong.gov.vn

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Khánh thành công trình thanh niên “Bức tường xanh” trên đường Lý Tự Trọng
Đông đảo cán bộ, nhân dân quận Lê Chân tham gia chương trình “Ngày thứ 7 cùng dân”
Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị quyết về miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công tác quy tập mộ liệt sĩ: Nguyện vọng thiết tha của nhân dân và tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ
Quận đoàn Lê Chân: Khởi công Nhà Khăn quàng đỏ và Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư
Tuyên dương 50 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 6, năm 2019
Diễn đàn cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công tác dân vận chính quyền
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019
Thường trực Quận ủy Lê Chân đối thoại với đại biểu nhân dân phường Hồ Nam và phường Trần Nguyên Hãn
Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Hải Phòng
Đoàn Giám sát Quốc hội làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Lê Chân
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng
Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019