Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 321741
Khách trực tuyến : 3235
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
18/04/2014 - 16:19

Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

So với quy định cũ tại Thông tư 09/2004/TT-NHNN, doanh nghiệp chỉ được vay nước ngoài phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp, theo Thông tư mới, các bên đi vay được vay trung, dài hạn nước ngoài phục vụ dự án của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp với giới hạn mức vay tương ứng với tỷ lệ góp vốn của bên đi vay trong doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của Bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

Đối với các khoản vay phục vụ cho dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì tổng số vốn vay nước ngoài không được vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với khoản vay phục vụ cho phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư mà không được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì số dư nợ vay trung và dài hạn (bao gồm cả vay nợ trong nước) không được lớn hơn tổng nhu cầu vốn vay tại phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Theo Thông tư, đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ. Vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam (VNĐ) chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: (1) Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; (2)  Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng VNĐ từ hoạt động đầu tư trực tiếp của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay; (3) Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Xem toàn văn Thông tư tại đây

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016(19/05/2016 - 11:46)
Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(19/05/2016 - 11:33)
Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh khí(15/05/2016 - 11:39)
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công(10/11/2015 - 09:26)
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030(30/07/2015 - 14:38)
Giải quyết kiến nghị về thuế GTGT đối với gạo, phân bón, thức ăn chăn nuôi(30/06/2015 - 10:51)
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh(18/04/2014 - 16:19)
Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt(02/08/2013 - 10:28)
Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ(12/07/2013 - 10:25)
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.(10/07/2013 - 16:47)
Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.(08/07/2013 - 11:30)
Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.(04/07/2013 - 16:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang: