Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 321737
Khách trực tuyến : 4781
Thành viên trực tuyến : 2
 
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
10/11/2015 - 09:26

Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công


Để triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, kiên quyết không phát sinh thêm nợ đọng và phấn đấu thanh toán sớm dứt điểm số nợ đọng trước năm 2020. UBND thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Luật Đầu tư công để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014.

Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công

Theo đó đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, xác định nguồn vốn đầu tư công năm 2015 và trong giai đoạn 2016 – 2020 vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nợ đọng xây dựng cơ bản còn ở mức cao, các cấp ngành, đơn vị cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ vi phạm, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt, tuyệt đối không phê duyệt chủ trương đầu tư nếu không xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Việc lập, thẩm định và quyết định đầu tư đối với các dự án có cấu phần xây dựng: căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại mục 2 Chương III Luật Xây dựng; việc lập, thẩm định và quyết định đầu tư đối với các dự án không có cấu phần xây dựng: căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, chỉ được quyết định đầu tư không vượt quá mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn. Các sở, ngành, địa phương phải thực hiện việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

UBND thành phố yêu cầu khi triển khai thực hiện dự án đầu tư công chỉ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch vốn được giao hàng năm và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí vốn; không được yêu cầu nhà thầu tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014. Mặt khác, cần tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện dự án đầu tư công phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công tránh không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Đối với các cấp, ngành và chủ đầu tư sẽ ưu tiên sử dụng vốn được giao để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành, sau đó mới xem xét khả năng sử dụng vốn cho khối lượng thi công mới. Tập trung huy động, bố trí các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp, ngành, đơn vị để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của đơn vị mình, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng hoàn thiện, mức độ hiệu quả của từng dự án, công trình thuộc thẩm quyền quản lý để từ đó thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiệt hại đối với những dự án đầu tư dang dở.

Tại Chỉ thị này UBND thành phố đề nghị các địa phương sau khi tập trung xử lý xong nợ đọng theo quy định thì chỉ triển khai khởi công dự án mới theo đúng danh mục dự án đã được thành phố phê duyệt. Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn; xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm quy định gây nợ đọng xây dựng cơ bản, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014 của các dự án do UBND cấp huyện, xã quyết định đầu tư.

Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của cấp huyện, xã; đề xuất các giải pháp xử lý nợ đọng phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của thành phố và các địa phương. Xây dựng dự toán ngân sách thành phố hàng năm theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư xây dựng cơ bản trong tổng chi ngân sách thành phố theo mức hợp lý. Định kỳ 6 tháng và hàng năm công bố danh sách các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu có vi phạm các quy định về quyết toán dự án hoàn thành…

Chỉ thị cũng yêu cầu Thanh tra thành phố và các cơ quan thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, trong đó lưu ý việc chấp hành quy định về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công, phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực tăng cường quản lý đầu tư, từng bước xử lý khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, kỷ cương trong quản lý đầu tư có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được khắc phục triệt để, thậm chí có xu hướng tăng cao ở một số địa phương, một số chương trình, dự án…Tính đến ngày 31/12/2014, nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư khoảng 1.391 tỷ đồng; các dự án do cấp huyện, xã quyết định đầu tư khoảng 1.777 tỷ đồng.

 
Trâm Bầu

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016(19/05/2016 - 11:46)
Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(19/05/2016 - 11:33)
Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh khí(15/05/2016 - 11:39)
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công(10/11/2015 - 09:26)
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030(30/07/2015 - 14:38)
Giải quyết kiến nghị về thuế GTGT đối với gạo, phân bón, thức ăn chăn nuôi(30/06/2015 - 10:51)
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh(18/04/2014 - 16:19)
Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt(02/08/2013 - 10:28)
Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ(12/07/2013 - 10:25)
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.(10/07/2013 - 16:47)
Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.(08/07/2013 - 11:30)
Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.(04/07/2013 - 16:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang: