Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 321379
Khách trực tuyến : 8173
Thành viên trực tuyến : 8
 
Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
25/09/2017 - 00:36

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

 
(Ảnh - Quốc Trung)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, theo đó, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

UBND thành phố vừa có Văn bản gửi các Sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai các nội dung của Nghị quyết 75, cụ thể: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ – CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân, vốn ODA và FDI; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; trong đó, cần chủ động quyết liệt đẩy nhanh việc cổ phần hóa, bảo đảm tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Xây dựng và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về khai thác cát, có các giải pháp về bình ổn giá cát, đặc biệt kiểm soát cung cầu, vận chuyển, bến bãi, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý.

Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất việc xây dựng hệ thống dữ liệu mở theo tinh thần công khai minh bạch, sát thực tế, sát người dân để thúc đẩy khởi nghiệp và đầu tư tư nhân.

UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện các biện pháp loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết; rà soát lại hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định…để trên cơ sở đó đề xuất giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp,  báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh giảm mức thu phí.

 

Trâm Bầu

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa