Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 3879
Thành viên trực tuyến : 2
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
06/09/2014 - 09:27

Tháng/ năm

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

9/2014

- Tập huấn cán bộ quản lý , báo cáo viên, hướng dẫn viên các trung tâm học tập cộng đồng.

- Các phòng GD & ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” (30/9 ->6/10)

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, trung tâm HTCĐ

- Hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã, phường

- Sở, Phòng GDĐT, TTHTCĐ

- Phòng GDĐT

- Sở, Phòng, BCĐPC

 

 

- BCĐPC xã, phường

10/2014

- Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

- Triển khai kế hoạch đề án XDXHHT giai đoạn 2012 – 2020

- Kiện toàn BCĐ xây dựng XHHT các cấp

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non  trẻ em 5 tuổi các quận huyện, Trung tâm HTCĐ

Hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ quận huyện

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài, hoạt động giáo dục ký năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các trường trên địa bàn quận, huyện

- Cơ sở giáo dục

- Sở GD & ĐT

- Phòng GDĐT

- Phòng GDĐT

- Sở, Phòng, BCĐ phổ cập

- Sở, BCXDXHHTQ.H

- BCĐPC quận, huyện

- Phòng GDTX Sở Giáo dục-Đào tạo

 

11/2014

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, trung tâm HTCĐ, bồi dưỡng giáo viên.

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp công nhận kết quả phổ cập.

- Sở, phòng, BCĐPC

- BCĐPC quận, huyện

12/2014

- Báo cáo sơ kết HKI

- Hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ thành phố

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài, hoạt động giáo dục ký năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các trường trên địa bàn quận, huyện

- Phòng GDĐT

Sở, Phòng, BCĐ phổ cập

 

Phòng GDTX Sở Giáo dục-Đào tạo

 

1/2015

- Giao ban về công tác XDXHHT, PCGD

- Tập huấn các chuyên đề

- Sở, PGDĐT,     BCĐPCGD

- Sở, PGDĐT

2/2015

- Triển khai thí điểm các chuyên đề tại trung tâm học tập cộng đồng điểm.

- Kiểm tra công tác PCGD, công tác bồi dưỡng giáo viên

- Các TTHTCĐ điểm

- Sở, phòng GDĐT

3/2015

- Phối hợp với Hội khuyến học, các ngành liên quan kiểm tra công tác xây dựng xã hội học tập.

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài, hoạt động giáo dục ký năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các trường trên địa bàn quận, huyện

- Sở, Hội, các ngành liên quan

- Phòng GDTX Sở Giáo dục-Đào tạo

 

4/2015

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, công tác bồi dưỡng giáo viên, hoạt động trung tâm HTCĐ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

5/2015

- Báo cáo tổng kết năm học, nộp các báo cáo, biểu mẫu thống kê theo quy định

- Phòng GDĐT

6/2015

- Dự, rút kinh nghiệm một số chuyên đề tại trung tâm HTCĐ xã, phường, thị trấn

- Sở, Phòng GDĐT

7/2015

- Dự giờ rút kinh nghiệm một số chuyên đề tại TTHTCĐ xã, phường, thị trấn

- Giao ban các trung tâm HTCĐ điểm

- Sở, Phòng

- TTHTCĐ điểm

T93.doc
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên (22/12/2014 - 14:43)
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.(22/12/2014 - 14:28)
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng(18/12/2014 - 14:52)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện quy chế chuyên môn trong các trung tâm, cơ sở GDTX(08/09/2014 - 09:26)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC-NGOẠI NGỮ, CÁC TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA(06/09/2014 - 09:34)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GDTX HẢI PHÒNG VÀ CÁC TRUNG TÂM DN - GDTX CẤP QUẬN, HUYỆN(06/09/2014 - 09:32)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(06/09/2014 - 09:27)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX(06/09/2014 - 09:23)
Báo cáo kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi huyện Bạch Long Vỹ(06/09/2014 - 09:18)
Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của các Trung tâm tin học-ngoại ngữ, các trung tâm kỹ năng sống và các trung tâm hoạt động ngoài giờ chính khóa(28/08/2014 - 08:22)
Kế hoạch năm học đối với các phòng giáo dục và đào tạo(28/08/2014 - 08:19)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX(27/08/2014 - 15:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố