CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 1269 /SGDĐT- GDTX V/v Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng. Hải Phòng, ngày 19   tháng12  năm 2014                  Kính gửi:  - Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng.   Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin phản hồi từ các học viên của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng về việc hoạt động của Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Hải Phòng có địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Sholega, Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Để nắm bắt được tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời điểm từ 2004 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng cung cấp một số thông tin sau: 1. Hồ sơ pháp lý hoạt động của trung tâm gồm: - Hồ sơ  hoạt động của doanh nghiệp mà trung tâm trực thuộc; - Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp; - Hồ sơ pháp lý Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng;  - Giấy phép hoạt động của Trung tâm được hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng; - Tổ chức và hoạt động của trung tâm hàng năm. 2. Chuyên ngành đào tạo, số lớp, số học viên của mỗi lớp; 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo của Trung tâm từ khi thành lập đến ngày 30/11/2014. 4. Chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo, số học viên đã có việc làm sau khi ra trường. 5. Mức thu học phí toàn khóa học và thu chi, sử dụng nguồn học phí của Trung tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng phối hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Số 37 Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng trước ngày 15/01/2015, SĐT: 0313.810.486.           Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm!   Nơi nhận: - Như trên; - UBNDTP (để báo cáo); - Đ/c Giám đốc (để báo cáo); - Lưu: VT, GDTX. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC   (Đã ký)   Vũ Văn Trà ' />
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 1655
Thành viên trực tuyến : 1
 
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
22/12/2014 - 14:28

  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

Số: 1269 /SGDĐT- GDTX

V/v Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 19   tháng12  năm 2014

      

          Kính gửi:  - Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin phản hồi từ các học viên của con em nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng về việc hoạt động của Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Hải Phòng có địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Sholega, Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Để nắm bắt được tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời điểm từ 2004 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng cung cấp một số thông tin sau:

1. Hồ sơ pháp lý hoạt động của trung tâm gồm:

- Hồ sơ  hoạt động của doanh nghiệp mà trung tâm trực thuộc;

- Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp;

- Hồ sơ pháp lý Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế  Aptech Hải Phòng;

 - Giấy phép hoạt động của Trung tâm được hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Tổ chức và hoạt động của trung tâm hàng năm.

2. Chuyên ngành đào tạo, số lớp, số học viên của mỗi lớp;

3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo của Trung tâm từ khi thành lập đến ngày 30/11/2014.

4. Chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo, số học viên đã có việc làm sau khi ra trường.

5. Mức thu học phí toàn khóa học và thu chi, sử dụng nguồn học phí của Trung tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng phối hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Số 37 Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng trước ngày 15/01/2015, SĐT: 0313.810.486.

          Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Trung tâm!

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBNDTP (để báo cáo);

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Vũ Văn Trà

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên (22/12/2014 - 14:43)
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.(22/12/2014 - 14:28)
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng(18/12/2014 - 14:52)
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện quy chế chuyên môn trong các trung tâm, cơ sở GDTX(08/09/2014 - 09:26)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015 CỦA CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC-NGOẠI NGỮ, CÁC TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA(06/09/2014 - 09:34)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GDTX HẢI PHÒNG VÀ CÁC TRUNG TÂM DN - GDTX CẤP QUẬN, HUYỆN(06/09/2014 - 09:32)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014- 2015 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(06/09/2014 - 09:27)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX(06/09/2014 - 09:23)
Báo cáo kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi huyện Bạch Long Vỹ(06/09/2014 - 09:18)
Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của các Trung tâm tin học-ngoại ngữ, các trung tâm kỹ năng sống và các trung tâm hoạt động ngoài giờ chính khóa(28/08/2014 - 08:22)
Kế hoạch năm học đối với các phòng giáo dục và đào tạo(28/08/2014 - 08:19)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với GDTX(27/08/2014 - 15:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố