Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 3717
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh sách các trường được đánh giá ngoài (Tính đến ngày 14/11/2013)
18/12/2013 - 21:28

Danh sách các trường được đánh giá ngoài (Tính đến ngày 14/11/2013)

Tải về tại đây
STT Tên trường Quận/huyện Khối Ngày ĐGN Số tiêu
chí đạt
Tỷ lệ Cấp độ Ngày cấp giấy chứng nhận
1 THPT Nguyễn Trãi  An Dương THPT 20/04/2011 44/46 95,65 3 24/05/2011
2 THPT An Dương An Dương THPT 17/01/2012 44/46 95,65 3 20/01/2012
3 THCS Ngô Gia Tự Hồng Bàng THCS 27/06/2011 42/47 89,36 3 24/05/2011
4 THCS Nguyễn Trãi Hồng Bàng THCS 28/12/2011 42/47 89,36 3 20/01/2012
5 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng THCS 13/01/2012 44/47 95,65 3 20/01/2012
6 THCS Trần Văn Ơn Hồng Bàng THCS 29/02/2012 45/47 95,74 3 16/03/2012
7 THCS Quán Toan Hồng Bàng THCS 04/01/2012 43/47 91,50 3 20/01/2012
8 THCS Nam Hải Hải An THCS 04/05/2011 41/47 87,23 3 24/05/2011
9 TH Thái Phiên Ngô Quyền TH 09/05/2011 31/33 93,93 3 24/05/2011
10 TH Chu Văn An Ngô Quyền TH 14/07/2011 32/33 96,90 3 24/05/2011
11 TH & THCS Hoàng Châu Cát Hải THCS 06/01/2012 43/47 91,48 3 20/01/2012
12 THCS Anh Dũng Dương Kinh THCS 26/12/2011 40/47 85,10 3 20/01/2012
13 THCS TT Cát Bà Cát Hải THCS 23/12/2011 45/47 95,74 3 20/01/2012
14 TH Hưng Đạo Dương Kinh TH 29/03/2012 25/28 89,30 3 15/05/2012
15 THCS Trương Công Định Lê Chân THCS 30/03/2012 43/47 91,50 3 15/05/2012
16 THCS Tiền Phong Vĩnh Bảo THCS 04/04/2012 42/47 89,36 3 15/05/2012
17 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng TH 10/04/2012 27/28 96,40 3 15/05/2012
18 TH Dư Hàng Lê Chân TH 12/04/2012 26/28 89,28 3 15/05/2012
19 THCS Lưu Kiếm Thủy Nguyên THCS 18/04/2012 46/47 97,87 3 15/05/2012
20 THCS Trần Phú Lê Chân THCS 19/04/2012 43/47 91,48 3 15/05/2012
21 THCS Nguyễn Bá Ngọc Lê Chân THCS 23/04/2012 43/47 91,48 3 15/05/2012
22 THCS Lê Chân Lê Chân THCS 27/04/2012 43/47 91,48 3 15/05/2012
23 THPT Lê Quý Đôn Hải An THPT 03/05/2012 44/46 95,65 3 15/05/2012
24 THCS An Đồng An Dương THCS 04/05/2012 43/47 91,50 3 15/05/2012
25 TH Đằng Hải Hải An TH 08/05/2012 26/28 92,85 3 15/05/2012
26 TH Lê Văn Tám Lê Chân TH 09/05/2012 25/28 89,28 3 15/05/2012
27 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân TH 10/05/2012 25/28 98,28 3 15/05/2012
28 THCS Đằng Lâm Hải An THCS 11/05/2012 44/47 93,61 3 15/05/2012
29 THPT Thăng Long Ngô Quyền THPT 18/05/2012 40/46 86,95 3 15/05/2012
30 TH Trưng Vương Lê Chân TH 28/05/2012 23/28 82,14 3 15/05/2012
31 TH Ngũ Phúc  Kiến Thụy TH 25/07/2012 25/28 89,28 3 27/08/2012
32 MG Mầm non 1 Hồng Bàng MG 30/07/2012 29/31 93,50 2 27/08/2012
33 MN Anh Dũng Dương Kinh MN 18/07/2012 27/31 87,00 2 27/08/2012
34 MG Kim Đồng 4 Lê Chân MG 30/07/2012 29/31 93,50 2 27/08/2012
35 MG Kim Đồng 1 Lê Chân MG 30/07/2012 30/31 96,77 2 27/08/2012
36 TH Hải Thành Dương Kinh TH 10/08/2012 26/28 92,85 3 30/08/2012
37 TH An Dương An Dương TH 14/08/2012 25/28 89,28 3 30/08/2012
38 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng TH 21/08/2012 24/28 85,71 3 30/08/2012
39 TH Anh Dũng Dương Kinh TH 27/08/2012 25/28 89,28 3 30/08/2012
40 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo THCS 28/08/2012 31/36 86,11 3 30/08/2012
41 TH Nguyễn Văn Trỗi  Cát Hải TH 25/09/2012 27/28 96,42 3 08/11/2012
42 TH Chu Văn An Cát Hải TH 26/09/2012 26/28 92,85 3 08/11/2012
43 THCS Ngô Quyền Lê Chân THCS 29/09/2012 32/36 88,88 3 08/11/2012
44 THPT An Hải An Dương THPT 04/10/2012 29/36 80,55 3 08/11/2012
45 TH Nguyễn Văn Tố  Lê Chân TH 10/10/2012 24/28 85,71 3 08/11/2012
46 THCS Trường Sơn An Lão THCS 16/10/2012 33/36 91,70 3 08/11/2012
47 TH TT Tiên Lãng Tiên Lãng TH 23/10/2012 26/28 92,86 3 08/11/2012
48 TH TT An Lão An Lão TH 24/10/2012 25/28 89,28 3 08/11/2012
49 TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng TH 25/10/2012 26/28 92,86 3 08/11/2012
50 THCS Dư Hàng Kênh Lê Chân THCS 08/11/2012 33/36 91,66 3 13/11/2012
51 THCS Đồng Hòa Kiến An THCS 04/12/2012 33/36 91,66 3 11/01/2013
52 TH Nguyễn Công Trứ Lê Chân TH 05/12/2012 23/28 82,14 3 11/01/2013
53 MN Hùng Vương Hồng Bàng MN 11/12/2012 29/31 93,54 2 11/01/2013
54 THPT Hồng Bàng Hồng Bàng THPT 12/12/2012 33/36 91,66 3 11/01/2013
55 MN Sở Dầu Hồng Bàng MN 14/12/2012 29/31 93,54 2 11/01/2013
56 MG MN 5 Hồng Bàng MN 18/12/2012 28/31 90,32 2 11/01/2013
57 MN An Dương An Dương MN 21/12/2012 29/31 93,54 2 11/01/2013
58 THCS Tô Hiệu Lê Chân  THCS 26/12/2012 31/36 86,11 3 11/01/2013
59 THCS An Tiến An Lão THCS 25/12/2012 33/36 91,66 3 11/01/2013
60 THCS Tân Thành Dương Kinh THCS 27/12/2012 32/36 88,88 3 11/01/2013
61 TH Võ Thị Sáu Lê Chân TH 07/01/2013 25/28 89,28 3 06/02/2013
62 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân THCS 09/01/2013 30/36 83,33 3 06/02/2013
63 TH Quang Trung Ngô Quyền TH 15/01/2013 25/28 89,28 3 06/02/2013
64 MN Sơn ca Cát Hải MN 17/01/2013 28/31 90,32 2 06/02/2013
65 TH Đại Hà Kiến Thụy TH 18/01/2013 26/28 92,86 3 06/02/2013
66 MN Sao Sáng An Lão MN 25/01/2013 29/31 93,54 2 06/02/2013
67 THCS Lương Khánh Thiện Kiến An THCS 31/01/2013 33/36 91,66 3 06/02/2013
68 TH Nguyễn Du Kiến An TH 01/02/2013 26/28 92,86 3 06/02/2013
69 TH Ngọc Sơn Kiến An TH 04/02/2013 25/28 89,28 3 06/02/2013
70 THCS Trần Hưng Đạo Kiến An THCS 11/03/2013 33/36 91,66 3 05/04/2013
71 THPT An Lão An Lão THPT 15/03/2013 32/36 88,88 3 05/04/2013
72 THCS Núi Đèo Thủy Nguyên THCS 27/03/2013 3 05/04/2013
73 THCS Thủy Đường Thủy Nguyên THCS 28/03/2013 3 05/04/2013
74 THCS Bắc Hà Kiến An THCS 02/04/2013 3 05/04/2013
75 THCS Hòa Bình Thủy Nguyên THCS 03/04/2013 3 05/04/2013
76 TH Lý Tự Trọng Kiến An TH 04/04/2013 3 05/04/2013
77 MN Hoa Cúc Lê Chân MN 10/04/2013 2
78 MN Trần Thành Ngọ  Kiến An MN 11/04/2013 2
79 THCS Nam Hà Kiến An THCS 15/04/2013 3
80 MN Đông Hải 2 Hải An MN 24/04/2013 2
81 MN Dư Hàng Kênh 1  Lê Chân MN 25/04/2013 2
82 MN Cát Bi  Hải An MN 25/04/2013 2
83 THCS Đằng Hải Hải An THCS 26/04/2013 3
84 TH Đằng Lâm Hải An TH 03/05/2013 3
85 TH Nam Hải Hải An TH 04/05/2013 3
86 THCS Tràng Cát Hải An THCS 06/05/2013 3
87 THCS Bắc Sơn Kiến An THCS 07/05/2013 3
88 TH Tràng Cát Hải An TH 08/05/2013 3
89 THCS Trần Phú Kiến An THCS 13/05/2013 3
90 THCS Hòa Nghĩa Dương Kinh THCS 14/05/2013 3
91 TH Tân Thành Dương Kinh TH 15/05/2013 3
92 THCS Đông Hải Hải An THCS 16/05/2013 3
93 MN Sao Sáng 8 Hải An MG 21/06/2013 2
94 THCS Chu Văn An Ngô Quyền THCS 24/07/2013 3
95 TH Lê Hồng Phong Kiến An TH 30/07/2013 3
96 THCS Quốc Tuấn  An lão THCS 09/08/2013 3
97 THCS Trường Thành An Lão THCS 13/08/2013 3
98 THCS Lương Khánh Thiện An Lão THCS 15/08/2013 3
99 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ An Lão THCS 16/08/2013 3
100 TH Núi Đèo Thủy Nguyên TH 16/09/2013 3 10/10/2013
101 THCS Thuận Thiên  Kiến Thụy THCS 18/09/2013 3 10/10/2013
102 MN Dương Quan Thủy Nguyên MN 25/09/2013 2 17/10/2013
103 MN An Hồng An Dương MN 27/09/2013 2 17/10/2013
104 THPT Bạch Đằng Thủy Nguyên THPT 04/11/2013 3
105 TH Trần Thành Ngọ Kiến An TH 06/11/2013 3
106 THPT Quốc Tuấn An Lão THPT 14/11/2013 2
107 MN Quán Toan Hồng Bàng MN 28/11/2013 2

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo kết quả kiểm tra chéo hồ sơ Thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại các đơn vị giáo dục(28/05/2014 - 10:43)
Thống kê số lượng các trường đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục (Tính đến 28/5/2014)(28/05/2014 - 10:37)
Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (Thống kê theo trường)(28/05/2014 - 10:15)
Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (Thống kê theo hội đồng coi thi)(28/05/2014 - 10:13)
Danh sách hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT thành phố Hải Phòng năm 2014(28/05/2014 - 10:09)
Danh sách các trường được đánh giá ngoài (Tính đến ngày 14/11/2013)(18/12/2013 - 21:28)
Thông tin về kết quả thẩm định đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở năm 2013 của ngành(18/12/2013 - 21:09)
Điểm tình hình công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, quản lí và cấp phát bằng tốt nghiệp tháng 10 và 11/2013(18/12/2013 - 21:00)
Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT: An Toàn - Nghiêm túc - Đúng quy chế(03/06/2010 - 10:48)
Hôm nay hơn 25700 thí sinh của Hải Phòng thi tốt nghiệp THPT(02/06/2010 - 09:10)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010: Mục tiêu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế(28/05/2010 - 13:56)
Bảng phân nhóm môn thi (11/06/2008 - 10:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố