Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 120831
Khách trực tuyến : 3146
Thành viên trực tuyến : 6
 
Nội dung, văn bản quy phạm pháp luật.
05/06/2018 - 07:33

STT

Thông tin

công khai

Nội dung, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn xử lý, thực hiện

Ghi

chú

I

Văn bản quy phạm pháp luật

Luật Xây dựng số 50/ 2014/QH 13 ngày 18/6/2014

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

II

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Nhà nước

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/ NĐ-CP ngày 18/6/2015

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phí thẩm định thiết kế cơ sở

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

Các quyết định số: 3050, 3051, 3052, 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, Bảng giá ga máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các quyết định số 980, 981/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố tập đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công văn số 4900/BGTVT-CQLXD ngày 10/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải phổ biến nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

III

Đề án, quy hoạch ngành, lĩnh vực

Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến  năm 2025, định hướng đến năm 2030

IV

Thông tin về danh mục dự án do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư

1. Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng;

2. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

3. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo;

4. Đường 356 đoạn 2A, hạng mục xây dựng nút giao thông khác mức ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ;

5. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng);

6. Dự án mở rộng tuyến đường trục 68m Đình Vũ;

7. Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

8. Dự án đầu tư cải tạo đường Ngô Quyền;

9. Dự án đầu tư cải tạo đường Ngô Gia Tự;

10. Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Nguyễn Bình (từ đường Lạch Tray đến Quán Nam) Giai đoạn 1 - Mở rộng từ trụ sở Đài số 2 Nguyễn Bình (từ Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng đến đường Lạch Tray);

11. Dự án cải tạo nâng cấp Quôc lộ 37 đoạn qua địa phận TP Hải Phòng;

12. Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính;

13. Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường 356 (đoạn từ ngã ba Hiền Hào - đến ngã ba Áng Sỏi);

14. Dự án cải tạo, nâng cấp đường 356 (đoạn từ ngã ba Áng Sỏi đến tổ dân phố số 2, thị trấn Cát Bà);

15. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 362 huyện An Lão (Đoạn ngã ba Quán Chủng, Km18+500 đến ngã tư Kênh, Km27+600);

16. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Bình (đoạn từ Quán Nam đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng);

17. Dự án đường vào nhà chung cư Đ2 từ đường Nguyễn Bình và công viên cây xanh phía trước chung cư Đ2;

18. Dự án mở rộng vỉa hè và trồng cây xanh (đoạn từ đường Lạch Tray đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, phía trường Đại học Hàng Hải);

V

Thông tin về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng quản lý chất lượng công trình giao thông

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông  là phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở thực hiện chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng đối với các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn thành phố, thực hiện chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp Sở theo quy định của Luật Xây dựng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của UBND Thành phố;

2.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác đề xuất dự án, đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình giao thông thuộc thẩm quyền và các dự án được phân cấp theo quy định của  Chính Phủ và của Ủy ban nhân dân Thành phố;

2.3. Dự thảo, trình Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được phân cấp theo quy định của Chính Phủ và của của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

2.4. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở chuyên ngành giao thông vận tải theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định;

2.5. Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở hoặc dự thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung về đấu thầu các dự án đầu tư (trừ các dự án sử dụng nguồn vốn bảo trì và sự nghiệp kinh tế);

2.6.  Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình giao thông và chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn Thành phố;

2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông theo quy định của Chính phủ và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

2.8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các Sở, ngành tổ chức giám định công trình giao thông khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình giao thông;

2.9. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về các dự án, tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn;

2.10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

2.11. Tham gia đóng góp ý kiến và theo dõi kết quả các Đề tài khoa học có liên quan đến công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa để tham mưu Giám đốc Sở cho áp dụng thí điểm;

2.12. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học - kỹ thuật - công nghệ hàng năm của Ngành. Tổng hợp và theo dõi tình hình thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của toàn Ngành;

2.13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do các Chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn Thành phố; Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện dự án của các Chủ đầu tư để phục vụ công tác quản lý;

2.14. Phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương về các lĩnh vực: dất đai, môi trường, tài nguyên;

2.15. Là cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến, sáng tạo của Sở, ngành.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao;

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Hải Phòng hiện hữu và khu bến cảng Lạch Huyện.(17/05/2019 - 09:51)
Thông báo thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.(11/07/2018 - 11:08)
Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng(12/06/2018 - 14:32)
Các mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin(05/06/2018 - 16:02)
Nội dung, văn bản quy phạm pháp luật.(05/06/2018 - 07:33)
Thông tin về danh mục dự án, công trình, kết quả thực hiện đầu tư công, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay do Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải quản lý thực hiện.(05/06/2018 - 07:30)
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(04/06/2018 - 10:49)
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng(28/05/2018 - 16:29)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng(23/05/2018 - 15:49)
Thông báo lộ trình thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014(10/05/2018 - 16:51)
Thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời phục vụ tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018.(10/05/2018 - 16:50)
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng(04/05/2018 - 11:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Công văn 5511/UBND-KSTTHC ngày 9/9/2019 về việc triển khai Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Xin ý kiến về Quy hoạch báo cáo giữa kỳ tuyến Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Thông báo về việc thi công cải tạo, sửa chữa các tuyến đường đô thị và tuyến đường tỉnh.
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong tháng 11/2019
Danh mục tài liệu ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành Giao thông vận tải (Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019).
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Vàng (Km15+221/ĐT.360) huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Thông báo phân luồng giao thông đường Hoàng Văn Thụ và đường Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến phố lân cận
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tăng cường trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật
Quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
Khai trương đường bay Hải Phòng – Côn Minh (Trung Quốc)
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong tháng 10/2019
Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.
Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.
Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.