Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 120410
Khách trực tuyến : 6845
Thành viên trực tuyến : 11
 
CẤP BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
23/06/2014 - 08:57

I. ĐỔI, CẤP LẠI BẰNG THUYỀN TRƯỞNG. MÁY TRƯỞNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (HẠNG 3)

1. ĐỔI BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.

Trình tự thực hiện:

 

- Cá nhân nộp hồ sơ xin đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa tại bộ phận “1cửa” của Sở Giao thông vận tải.

- Chuyên viên bộ phận "1cửa" kiểm tra, đối chiếu nếu hồ sơ hợp lệ sẽ viết Giấy hẹn ngày đến nhận Chứng chỉ chuyên môn mới tại bộ phận "1cửa" (trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do).

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại bộ phận "Một cửa", Sở Giao thông vận tải.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM. (theo mẫu)

- Chứng minh nhân dân (phô tô).

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4

- Chứng chỉ chuyên môn gốc cũ + 01 bản photo

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thành phần hồ sở theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng sở GTVT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Chứng chỉ.

Lệ phí:

 

- Lệ phí cấp, đổi giấy chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng/giấy

(tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (phụ lục 05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

 Việc thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn chỉ áp dụng đối với những cá nhân trước đây đã được cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tại Sở GTVT HP

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Hướng dẫn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông Việt Nam;

- Thông tư 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng­ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2. CẤP LẠI BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.

Trình tự thực hiện:

 

Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học pháp luật cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa tại bộ phận “1 cửa” của Sở Giao thông vận tải. Cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng đủ theo quy định sẽ viết giấy hẹn ngày đến nhận chứng chỉ, trường hợp hồ sơ không được chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM. (theo mẫu)

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4

- Giấy xác nhận bị mất CCCM, giấy chứng nhận học pháp luật do công an cấp xã/phường xác nhận (nếu là trường hợp bị mất).

- Chứng chỉ chuyên môn cũ, giấy chứng nhận học pháp luật cũ.

- Bản sao bằng, CCCM cũ (nếu là trường hợp hết hạn)

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

- Sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại lý thuyết để cấp CCCM  (với trường hợp CCCM còn thời hạn sử dụng);

- Sau 6 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại CCCM (với trường hợp CCCM hết thời hạn sử dụng);

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Văn phòng Sở GTVT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Chứng chỉ.

Lệ phí:

 

- Lệ phí cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng/lần

(Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa (phụ lục 05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Việc thực hiện cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn chỉ áp dụng đối với những cá nhân trước đây đã được cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM tại Sở GTVT HP

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Hướng dẫn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông Việt Nam;

- Thông tư 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng­ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.       

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Báo cáo Đề án xây dựng đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hải Phòng
Chấn chỉnh hoạt động vận tải và cung cấp ứng dụng hỗ trợ hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố
Triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải trong dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ, nghỉ lễ 30/4 và các sự kiện tháng 5/2018
Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành Giao thông vận tải năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Công văn về việc các phương tiện vận tải có hành vi đâm cần Barie trốn vé tại trạm thu giá Tam Nông, Phú Thọ.
Tăng cường công tác bảo đảm TT ATGT trong lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2018
Tham gia ý kiến đối với Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (lần2)
Sắp xếp, điều chuyển các tuyến VTK cố định bằng xe ô tô tại một số bến xe trong khu vực nội đô để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. SởGiao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong tháng 04/2018.
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại
Chấn chỉnh xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của Cty TNHH Vận tải thương mại Trung Đông
Quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và Quyết định xử lý vi phạm qua GPS tháng 2/2018
Tuyên truyền về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Triển khai Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch
Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại