Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1536
Thành viên trực tuyến : 9
 
Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 04/6/2018 của HĐND huyện thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
05/06/2018 - 10:10
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 4/6/2018 của HĐND huyện về tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX nhiêm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.
Thông báo số 10/TB-HĐND 
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021(18/07/2018 - 16:30)
Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 04/6/2018 của HĐND huyện thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (05/06/2018 - 10:10)
Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 31/5/2018 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)(05/06/2018 - 10:03)
Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 02/4/2018 của HĐND huyện về lịch tái giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện An Dương(05/04/2018 - 08:56)
Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 02/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn tái giám sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật vể bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" trên địa bàn huyện(05/04/2018 - 08:50)
Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 10/3/2018 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề " công tác cải cách hành chính; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; thi tuyển công tác, viên chức đối với phòng Nội vụ huyện".(22/03/2018 - 09:00)
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(04/01/2018 - 09:01)
Nghj quyết số 18/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018(04/01/2018 - 08:59)
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công năm 2018(04/01/2018 - 08:58)
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020(04/01/2018 - 08:56)
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện An Dương(04/01/2018 - 08:54)
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018(04/01/2018 - 08:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tin mới
Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện An Dương khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện An Dương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng Quản lý nhà nước và Giải quyết thủ tục hành chính thuộc huyện
Thành lập Chi bộ Cty TNHH vận tải Tiến Mạnh
Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân
Công khai thủ tục hành chính
Bộ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Danh sách cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin tại các phòng chuyện môn và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Dương
Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng