Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1006
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
01/08/2018 - 08:44
Thông báo số 21/TB-UBND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo Kết luận giám sát chuyên đề 'Công tác cải cách hành chính"(18/06/2019 - 08:31)
Thông báo Kết quả giám sát chuyên đề "Trình tự, thủ tục và kết quả tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện"(18/06/2019 - 08:30)
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri kỳ họp HĐND huyện khóa XIX(11/06/2019 - 16:43)
Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)(30/05/2019 - 07:37)
Báo cáo về việc giải quyết kiến cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX(29/11/2018 - 10:47)
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2012)(12/11/2018 - 16:31)
Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX(25/10/2018 - 15:16)
Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu(25/10/2018 - 14:56)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX(25/10/2018 - 14:51)
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021(25/10/2018 - 14:36)
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020(01/08/2018 - 09:24)
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Dương năm 2017.(01/08/2018 - 09:22)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang: