Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 5468
Thành viên trực tuyến : 9
 
Đình Hà Đậu (Hà Đỗ)
26/06/2008 - 15:36

Đình Hà Đậu (Hà Đỗ)

 
Sự tích thành hoàng của đình Hà Đậu cho biết: ông Nguyễn Vàng quê làng Hạ Đậu là con thứ hai trong gia đình 5 anh em. Cha mẹ mất sớm nên ông phiêu bạt về Pháp Phan (tên cũ của thôn Hà Nội). Năm 1288 giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ 3, ông về triều giúp vua Trần đánh giặc. Trận phục kích trên sông Bạch Đằng năm 1288 do Trần Hưng Đạo chỉ huy đã đánh bại hoàn toàn quân Nguyên. Tướng giặc Ô Mã Nhi bị bắt sống, nhà vua mở tiệc khao quân sĩ. Ông Vàng được vua tặng tiền, tơ, lụa, lại phong chứ Phó đô nguyên soái Đại tướng quân.
 
 Tượng Nguyễn Vàng
Hơn 1 năm sau, nước ta lại bị giặc Ai Lao xâm phạm biên giới phía Tây. Ông Vàng được cử đi đánh giặc. Sau nhiều trận chiến đấu ác liệt ông đã hy sinh. Vua thương tiếc một công thần, cho triều thần về làm lễ viếng rồi truyền cho dân lập đền thờ, lấy ngày 10/4 làm ngày hóa, phong 'Thượng đẳng tối linh phúc thần', có tới 72 nơi thờ phụng ông. Đình hiện nay còn giữ 10 sắc phong.

Tại khu vực Tháp Phan, nhân dân đã quy hoạch khu lăng mộ thờ Nguyễn Vàng, cả hai làng kiêng tên Vàng đọc là Vường. Trong đình có một số câu đối ca ngợi công đức, lòng dũng cảm của Nguyễn Vàng.

Thất thập nhị từ chiêm tránh đức

Âm lịch vạn cổ ngưỡng thần công

Dịch nghĩa:

Bảy mươi hai đền ghi nhớ đức nhà thánh

Anh linh muôn thuở ca ngợi công lao của thần

Đình Hà Đậu có cấu trúc kiểu tiền nhất, hậu đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu đường và 1 gian hậu cung. Mặt đình quay hướng Nam, vì kéo kiểu giá chiêng, chồng rường. Nghệ thuật trang trí của ngôi đình được thể hiện trên các vì cuốn với các hình lân, nghê, rồng, phượng, long, mã ẩn trong mây gió, sóng nước.

Đình được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1994.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 huyện An Dương (lần 3)
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019)
Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Dương năm 2018
Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Nghị quyết Về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện An Dương (lần 2)
Huyện An Dương tham dự Hội nghị trực tuyến thành phố quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Báo cáo Tổng hợp nội dung trả lời cam kết tại Kỳ họp thứ 3.5.6.7 và 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019)
Lãnh đạo UBND Huyện An Dương Đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969
Kế hoạch Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)