Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 2736
Thành viên trực tuyến : 8
 
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 36 (từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
03/09/2019 - 11:10
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 36 (từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)

Tải về
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 38 (từ 16/09/2019 đến 22/09/2019) (17/09/2019 - 16:06)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 37 (từ 09/09/2019 đến 15/09/2019) (10/09/2019 - 16:17)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 36 (từ 02/09/2019 đến 08/09/2019) (03/09/2019 - 11:10)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 35 (từ 26/08/2019 đến 01/09/2019) (27/08/2019 - 07:43)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 34 (từ 19/08/2019 đến 25/08/2019) (20/08/2019 - 08:42)
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 33 (từ 12/08/2019 đến 18/08/2019) (13/08/2019 - 11:26)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/08/2019 ĐẾN 11/08/2019 - HU-UBND-UBMTTQVN(06/08/2019 - 10:31)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (từ 29/07/2019 đến 04/08/2019) (30/07/2019 - 07:44)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019)(16/07/2019 - 10:54)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019)(09/07/2019 - 09:45)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019)(03/07/2019 - 16:45)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019)(24/06/2019 - 07:54)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: