Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 3389
Thành viên trực tuyến : 8
 
Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công thương
18/04/2019 - 16:25
 Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng

Quy trình cấp phép xây dựng

Quy trình phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3

Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào