Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1552
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phòng Tư pháp huyện
05/10/2018 - 15:55

Phòng Tư pháp huyện

 

1

Nguyễn Trọng Hải

Trưởng phòng

 

nguyentronghai@haiphong.gov.vn

2

Đỗ Khánh Hoà         

Phó Trưởng phòng        

 

dokhanhhoa@haiphong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thọ

Phó Trưởng phòng        

0225 3871587

0917 058999

nguyenvantho@haiphong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Anh

Chuyên viên         

 

nguyenthianh@haiphong.gov.vn

5

Đặng Thị Thu Hằng

Chuyên viên         

 

dangthithuhang@haiphong.gov.vn

                  

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện(05/10/2018 - 16:40)
Phòng Y tế huyện(05/10/2018 - 16:36)
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện(05/10/2018 - 16:22)
Phòng Nội vụ huyện(05/10/2018 - 16:21)
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện(05/10/2018 - 16:14)
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện(05/10/2018 - 16:06)
Phòng Tư pháp huyện (05/10/2018 - 15:55)
Thanh tra huyện(05/10/2018 - 15:50)
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện(05/10/2018 - 15:40)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện(05/10/2018 - 15:35)
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện(05/10/2018 - 15:29)
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện(05/10/2018 - 15:02)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: