Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 6082
Thành viên trực tuyến : 19
 
Phòng Nội vụ huyện
05/10/2018 - 16:21

Phòng Nội vụ huyện

 

1

Nguyễn Văn Phức

Trưởng phòng

0983252189

nguyenvanphuc@haiphong.gov.vn

2

Phạm Văn Tĩnh

Phó Trưởng phòng

 

phamvantinh@haiphong.gov.vn

3

Lê Thị Thu Thuỷ

Phó Trưởng phòng

 

lethithuthuy@haiphong.gov.vn

4

Bùi Thị Miền

Chuyên viên

 

buithimien@haiphong.gov.vn

5

Lê Thị Thu

Chuyên viên

 

lethithu@haiphong.gov.vn

6

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

 

nguyentrunghieu.ad@haiphong.gov.vn

7

Khúc Thị Mai Thương

Chuyên viên

 

khucthimaithuong@haiphong.gov.vn

8

Đồng Đức Hạnh

Chuyên viên

 

dongduchanh@haiphong.gov.vn

9

Hoàng Lê Vân

Nhân viên

 

hoanglevan@haiphong.gov.vn

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện(05/10/2018 - 16:40)
Phòng Y tế huyện(05/10/2018 - 16:36)
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện(05/10/2018 - 16:22)
Phòng Nội vụ huyện(05/10/2018 - 16:21)
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện(05/10/2018 - 16:14)
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện(05/10/2018 - 16:06)
Phòng Tư pháp huyện (05/10/2018 - 15:55)
Thanh tra huyện(05/10/2018 - 15:50)
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện(05/10/2018 - 15:40)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện(05/10/2018 - 15:35)
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện(05/10/2018 - 15:29)
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện(05/10/2018 - 15:02)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: