Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 6195
Thành viên trực tuyến : 21
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
05/10/2018 - 16:40

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

1

Đặng Tăng Thông        

Trưởng phòng         

0903214963

dangtangthong@haiphong.gov.vn

2

Tạ Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng        

 

tathingoc@haiphong.gov.vn

3

Phạm Thị Xuân Tươi

Phó Trưởng phòng        

 

phamthixuantuoi@haiphong.gov.vn

4

Bùi Quang Thắng

Chuyên viên         

 

buiquangthang@haiphong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên         

 

nguyenthihuyen.ad@haiphong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Minh Huế

Chuyên viên

 

nguyenthiminhhue@haiphong.gov.vn

7

Ngô Thị Hằng

Chuyên viên         

 

ngothihang@haiphong.gov.vn

8

Đỗ Thị Hường

Chuyên viên         

 

dothihuong@haiphong.gov.vn

9

Đỗ Thị Huyền

Nhân viên  

 

dothihuyen@haiphong.gov.vn

10

Ngô Văn Nghĩa         

Chuyên viên         

 

ngovannghia.ad@haiphong.gov.vn

11

Nguyễn Thị Xuyến

Nhân viên

 

nguyenthixuyen@haiphong.gov.vn

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện(05/10/2018 - 16:40)
Phòng Y tế huyện(05/10/2018 - 16:36)
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện(05/10/2018 - 16:22)
Phòng Nội vụ huyện(05/10/2018 - 16:21)
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện(05/10/2018 - 16:14)
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện(05/10/2018 - 16:06)
Phòng Tư pháp huyện (05/10/2018 - 15:55)
Thanh tra huyện(05/10/2018 - 15:50)
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện(05/10/2018 - 15:40)
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện(05/10/2018 - 15:35)
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện(05/10/2018 - 15:29)
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện(05/10/2018 - 15:02)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: