Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4071
Thành viên trực tuyến : 19
 
Thông báo Kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018; việc quản lý, sử dụng viên chức hợp đồng lao động tại trường Tiểu học Đặng Cương
06/10/2017 - 21:59
Thông báo Kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018; việc quản lý, sử dụng viên chức hợp đồng lao động tại trường Tiểu học Đặng Cương

Tải về
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tin mới
Huyện An Dương: 10 năm hiến hơn 4.000 đơn vị máu
Huyện An Dương khánh thành dãy nhà 3 tầng Trường TH xã Nam Sơn
Công điện khẩn của Ủy ban nhân dân huyện về việc phòng, chống bão số 4
Huyện An Dương chủ động phòng, chống cơn bão số 4
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Trung học cơ sở năm 2018
Huyện ủy An Dương quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Dương năm 2017.
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2015-2020
Xã Đặng Cương tri ân các liệt sỹ
Huyện An Dương chăm lo các gia đình chính sách nhân dịp 27-7
Cụm thi đua khối huyện Sơ kết 6 tháng đầu năm