Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4969
Thành viên trực tuyến : 10
 
Huyện An Dương xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 4
18/09/2018 - 14:34

Huyện An Dương xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 4

9 tháng qua Huyện An Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất 3 ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản là 715,95 tỷ đồng, đạt 76,98% kế hoạch, tăng 2,01% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN 224,2 tỷ đồng, đạt 73,39% kế hoạch, tăng 9,42% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 2.592,4 tỷ đồng, đạt 75,89%  kế hoạch, tăng 12,51% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 665,9 tỷ đồng, đạt 76,45% kế hoạch, tăng 13,62% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước: 711,471 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán pháp lệnh thành phố giao, đạt 79,5% dự toán huyện giao và tăng 9,5% so với cùng kỳ. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, quốc phòng được tăng cường vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân ổn định. Đến nay toàn huyện đạt trung bình hơn 18,13  tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về cơ bản huyện có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 09 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí, 03 xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

 


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Lê Anh Quân chủ trì hội nghị của UBND huyện sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018


Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị  soát các chỉ tiêu về KT-XH, các nguồn thu trên địa bàn đã thực hiện trong 9 tháng năm 2018; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy nhanh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các địa điểm đã được phê duyệt, tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa mùa; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm; Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Khai thác và huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới tại 5 xã phấn đấu về đích trong năm 2018. Tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong xây dựng. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, gồm: Dự án tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải;  Dự án nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Tràng Duệ xã Lê Lợi, Quốc Tuấn; Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cầu Bính; Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở trên địa bàn; giải quyết dứt điểm những khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai; Khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tăng tỷ lệ lao động có việc làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020”. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh xã hội hoá y tế; tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, vai trò của Thủ trưởng, người đứng đầu địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn, hấn đấu thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2018 của huyện "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng"./.

Ngày 18/9/2018

Th/h: Phan Ánh

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tin mới
Huyện An Dương hợp nhất các văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
Xã Đặng Cương diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Huyện ủy An Dương trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và 02/9
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018
Huyện An Dương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Hội Khuyến học xã Đặng Cương: CHẮP CÁNH KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
Huyện An Dương bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 73
Lãnh đạo huyện An Dương thăm và tặng quà Tết Trung thu
Huyện An Dương xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 4
Thông báo số 559/TB-UBND ngày 14/9/2018 thông báo Đoàn kiểm tra của lãnh đạo huyện chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả siêu bão Mangkhut
Công văn số 958/UBND-VP ngày 14/9/2018 về việc triển khai công tác ứng phó siêu bão Mangkhut và chống dịch bệnh trên lúa, gia súc, gia cầm
Xã Đặng Cương tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh nghèo
Khởi công Dự án LS Dream School tại Trường tiểu học Bắc Sơn
Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ : Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng