Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 1655
Thành viên trực tuyến : 2
 
Huyện ủy An Dương tham gia Hội nghị trực tuyến thành phố 50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
04/09/2019 - 09:58

Huyện ủy An Dương tham gia Hội nghị trực tuyến thành phố

50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 31/8, Thành ủy tổ chức Hội trực tuyến nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”. Tại điểm cầu huyện An Dương có đồng chí Trần Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng hơn 200 đại biểu tham dự.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt, dõi theo từng diễn biến trong phong trào cách mạng và chỉ đạo quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Ngày nay Hải Phòng đang có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, và đang truyền đi thông điệp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trug ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhìn chung đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 100% cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, tiếp tục tạo những chuyển biến khá rõ nét.

Tại huyện An Dương, việc học tập và làm theo Bác là giải pháp có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.” việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của huyện và thành phố. Đó là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống chính trị của địa phương, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao.
Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trug ương Đảng, Bí thư Thành ủy chỉ rõ những hạn chế của Hải Phòng trong quá trình thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là vẫn còn tư tưởng trông chờ, dập khuôn theo hướng dẫn của cấp trên; tính chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát có đơn vị chưa coi trọng.

Chất lượng thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của một số cá nhân người đứng đầu chưa cao; việc chấn chỉnh lề lối, kỷ cương, kỷ luật, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nơi, có lúc chưa nghiêm. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Từ thực tế này, đồng chí Bí thư Thành ủy - Lê Văn Thành yêu cầu trong thời gian tới, toàn Đảng bộ nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với việc tuyên truyền và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Phòng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” trong đó đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị luôn trong sạch, tin cậy về chính trị, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để tác động tiêu cực của đời sống xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; mặt khác, tích cực triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc không để xảy ra “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 115 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Huyện An Dương có 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Thành ủy biểu dương, khen thưởng./.

Ngày 01/9/2019

Th/h: Phan Ánh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Khen thưởng Công an thành phố khám phá nhanh vụ án giết người tại xã Lê Lợi, huyện An Dương(25/02/2020 - 08:37)
Tổng hợp nhanh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Dương(25/02/2020 - 07:53)
Thông tin về vụ việc tại Trường Trung học cơ sở Đồng Thái, xã Đồng Thái, huyện An Dương(20/02/2020 - 21:19)
Thành phố Hải Phòng tặng quà các gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng(20/02/2020 - 11:38)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện An Dương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2020(15/02/2020 - 21:46)
Tổng hợp nhanh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Dương(12/02/2020 - 17:05)
Huyện ủy An Dương chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở(06/02/2020 - 09:27)
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Phát động tết trồng cây tại huyện An Dương(31/01/2020 - 15:30)
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện An Dương khóa 19(20/12/2019 - 09:44)
Huyện An Dương tham gia Hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(18/12/2019 - 16:04)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19(19/11/2019 - 14:35)
Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện An Dương khóa 19(28/10/2019 - 07:55)
Chuyển trang    
Trang số:  1/39
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020
Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 9 (từ 24/02/2020 đến 01/03/2020)
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Khen thưởng Công an thành phố khám phá nhanh vụ án giết người tại xã Lê Lợi, huyện An Dương
Tổng hợp nhanh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Dương
Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến vào một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố
Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện An Dương năm 2020
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thông tin về vụ việc tại Trường Trung học cơ sở Đồng Thái, xã Đồng Thái, huyện An Dương
Thành phố Hải Phòng tặng quà các gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng
Tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ năm 2020
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 8 (từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện An Dương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2020