Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 5251
Thành viên trực tuyến : 0
 
Báo Cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2015
01/06/2015 - 10:04

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN AN DƯƠNG
 

 


Số:      /BC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


An Dương, ngày        tháng  năm 2015

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2015 

         
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

          I. Về lĩnh vực kinh tế:

          1- Sản xuất nông nghiệp:

          - Tổng diện tích gieo cấy 3400 ha, đạt 100% kế hoạch; trà xuân sớm:

 330 ha, đạt 10% diện tích gieo cấy; trà xuân muộn: 3.060ha, đạt 90% diện tích gieo cấy; diện tích lúa cấy bằng máy 170ha tại các xã: An Hòa, Quốc Tuấn, Bắc Sơn,An Hưng, Tân Tiến, Đại Bản…

          - Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Đông xuân 2015, nhất là các loại bệnh: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn. Kết quả: diện tích lúa đã trỗ 2400 ha =70% tổng diện tích gieo cấy.

          - Tăng cường công tác tiêm phòng, phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc, giám sát dịch bệnh ở các trang trại, gia trại; tăng cường công tác kiểm dịch tại các chợ, điểm buôn bán gia cầm và các đầu mối giao thông tại huyện. Qua kiểm tra, theo dõi, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không phát sinh ổ dịch.

          - Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, cống, xử lý các vi phạm Luật Đê điều,  Pháp lệnh khai thác công trình thuỷ lợi; xây dựng kế hoạch Tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2014 - Triển khai kế hoạch PCLB-TKCN năm 2015.

          - Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 theo kế hoạch, tập trung các nguồn lực thưc hiện đề án xi măng làm đường giao thông ngõ, xóm, đường giao thông nội đồng; chỉ đạo các xã: Đặng Cương, An Hòa, Tân Tiến rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới trong năm 2015.

          2. Sản xuất Công nghiệp - TTCN-TMDV-XDCB:

          - Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn (ước đạt) 19,5 tỷ đồng, đạt 8,26% so với kế hoạch,

          -Doanh thu lưu trú và ăn uống (ước đạt) 48,5 tỷ đồng, đạt 7,87% so với kế hoạch,

         -Tổng mức bán lẻ hàn hóa (ước đạt) 139,5 tỷ đồng, đạt 7,98% so với kế hoạch.

          - Tăng cường các biện pháp, đảm bảo cung cấp điện liên tục, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Phối hợp với các Đoàn Thanh tra  thành phố kiểm tra, tại Công ty TNHH MTV điện An Hòa để giải quyết nội dung theo phiếu chuyển đơn của Phòng an ninh kinh tế tổng hợp -Công an thành phố; phối hợp với Điện lực An Dương kiểm tra các xã, thi trấn có tình trạng thả diều nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện.   

         - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

         - Tham mưu kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC trên địa bàn huyện, xây dựng mô hình điểm của huyện tại chọ Hỗ xã An Hưng.

          3. Công tác Tài nguyên-Môi trường:

          - Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất theo đúng quy hoạch; thẩm định hồ sơ và cấp 315 giấy CNQSDĐ cho công dân; hoàn tất công tác bàn giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên& Môi trường huyện về Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất một cấp thuộc sở Tài nguyên&Môi Trường.

          - Tập trung triển khai công tác đấu giá đất tại các xã, giải quyết một số vụ tranh chấp đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện như: Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng, Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn tại xã An Đồng, Đồng Thái; thẩm định phương án bồi thừơng, hỗ trợ-GPMB dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2 xã An Hòa , Hồng Phong…

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 2 thôn Khánh Thịnh và Phạm Dùng tháo rỡ rào cản, không ngăn cản các phương tiện ra vào công ty Cổ phần luyện gang Vạn Lợi để thực hiện công tác khắc phục ô nhiễm môi trường.

          4. Công tác thu, chi ngân sách:         

           - Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án rà soát, điều chỉnh bổ xung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025; thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

          - Ngành thuế, tài chính, kho bạc đã tăng cường các biện pháp thu NSNN, khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế.

          - Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2015 đạt 22.088 triệu đồng.

          - Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4/2013 là 41.048 triệu đồng.

          5. Kế hoạch đầu tư:

          Hướng dẫn lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đã được duyệt; xét cấp ĐKKD cho các hộ cá thể và HTX đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, kết quả trong tháng đã thực hiện cấp ĐKKD cho 110 hộ cá thể.

          II. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

          1. Giáo dục-Đào tạo:

          - Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9  cấp thành phố; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ em trong các trường mầm non.

          - Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4 trong năm học và tổ chức kiểm tra, đánh giá thi đua tại một số trường trên địa bàn huyện. thẩm định xét chuẩn trường mầm non Đồng Thái đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

          2. Hoạt động Văn hóa-TDTT, Phát thanh:

          - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT với nhiều hình thức phong phú thiết thực và hiệu quả chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ các ngày lễ lớn của đất nước.

  - Chỉ đạo các xã, thị trấn tổng kết biểu dương khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; hướng dẫn thủ tục công nhận, công nhận lại danh hiệu Làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

  - Tổ chức trang trí 55 dàn pa nô các loại phát động toàn dân treo cờ tổ quốc; tham gia cuộc thi xe thông tin cổ động toàn thành phố đạt giải nhất và cuộc tuyên truyền cổ động trực quan theo chỉ đạo của thành phố trong các ngày tháng 5 lịch sử; tổ chức các giải thể thao và tham gia các giải thi đấu do thành phố tổ chức; CLB các loại hình thể thao duy trì hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

          - Hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở được duy trì hoạt động có chất lượng, tăng thời lượng phát sóng, nội dung phong phú, chọn lọc; cộng tác với các cơ quan thông tin thành phố thực hiện một số tin bài và tin truyền hình.    

          3. Công tác Lao động-Thương binh&Xã hội:

          - Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị quan tâm chăm lo đến đời sống của các đối tượng chính sách chi trợ cấp thường xuyên cho 8547 đối tượng= 4.971.899.000đ; thực hiện tốt chính sách xã hội thăm hỏi tặng quà 3997 xuất giá trị 1.998.5000 đ cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam và 60 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2015) đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách.

          - Phối hợp với các ngành đề nghị thành phố cấp kinh phí cho 101 đối tượng được hỗ trợ nhà ở đợt 1 theo quyết định số 22/QĐ-TTg; phối hợp với Chi cục PCTNXH thành phố và Trung tâm Y tế huyện tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

          - Phối hợp Thanh tra sở và các phòng chuyên môn kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

        4. Công tác Y tế, Dân số-KHHGĐ:

          - Xây dựng kế hoạch và thực hiện "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"; thành lập Ban chỉ đạo, phối hợp với Thanh tra Sở Y tế kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn; xử lý các cơ sở hành nghề chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

          - Tiếp tục chỉ đạo chiến dịch truyền thông lồng ghép, cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho các xã, thị trấn.

          III. Công tác nội chính:

          1. Công tác Nội vụ:

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định.

          - Triển khai rà soát các cơ sở tôn giáo, thờ tự trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

          2. Công tác Thanh tra, tiếp công dân:

          - Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch công tác năm 2015, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra; phối hợp các phòng ban kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện.

          - Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong tháng 4/2015 đã tổ chức tiếp 02 lượt công dân tại trụ sở ; tiếp nhận 04 đơn kiến nghị chuyển các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo quy định.

          3. Công tác Tư pháp:

          - In, sao phát hành hơn 1000 trang tài liệu, các văn bản hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm;Luật bảo vệ người tiêu dùng , các văn bản Luật khiếu nại …

          -Tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền các văn bản Luật và lấy ý kiến nhân dân dân tham gia vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi.

          - Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức hòa giải 05 vụ việc về Hôn nhân và Gia đình, đất đai, trong đó 03/05 vụ việc hòa giải thành công, đạt tỷ lệ 60%; công tác hộ tịch cho 435 trường hợp, chứng thực cho 872 trường hợp đảm bảo đúng quy định .

          4. Công tác an ninh:

          - Ngành chức năng, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, hoạt động tôn giáo; kịp thời giải quyết những diễn biến phức tạp nảy sinh từ cơ sở do vậy không có vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra, tình hình an ninh, chính trị -trật tự an toàn xã hội trên dịa bàn huyện được đảm bảo.

          - Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện đặc biệt vào trong dịp nghỉ lễ trên các tuyến trục đường chính không xảy ra ùn tắc giao thông, không dể xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

 

         5. Công tác quân sự địa phương:

          - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn không để xảy ra bị động, bất ngờ trong dịp nghỉ lễ 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng.

          - Tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp hội thi mô hình học cụ, sổ sách giáo án và phát động  phong trào thi đua "Thần tốc-Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam, cho lực lượng vũ trang theo đúng nghi lễ quân đội.

            B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2015:

            1. Theo dõi và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa, tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa đã cấy; chỉ đạo thu hoạch rau màu Xuân hè và mở rộng diện tích trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh  khai thác công trình thuỷ lợi. Tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2014 - Triển khai công tác PCLB-TKCN năm 2015. Tập trung  triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố và  Ban thường vụ huyện ủy.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN, TTCN, TMDV trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm trong sử dụng điện; kiểm tra các doanh nghiệp và hộ tư thương niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, góp phần bình ổn giá trên địa bàn; phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC thành phố kiểm tra các doanh nghiệp, các chợ trong việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ.

          3. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành giao thông tại các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật ATGT và các quy định của pháp luật.

          4. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập trung  cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất  theo kế hoạch, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại một số Dự án trên địa bàn huyện như: Dự án  Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2, dự án phát triển GTĐT thành phố Hải Phòng, , Dự án xây dựng Nghĩa trang thôn Tràng Duệ xã Lê Lợi…

          5. Đẩy mạnh công tác thu Ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chi; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2015; Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội.

          6. Duy trì nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh mùa Hè; tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo qui định.

7. Duy trì nâng cao chất lượng Giáo dục-Đào tạo; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT quy định.

          8. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong quý II/2015. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ      4. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, phát thanh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

          9. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng; tổ chức cho các đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng; triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ , tiếp tục triển khai vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2015.

          10. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với các phòng ban,  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015. Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, tăng cường nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

          12. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận “một cửa” tại huyện và các xã, thị trấn; Triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn.

          13. Chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, có kế hoạch và bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và công tác đại hội Đảng các cấp diễn ra trên địa bàn. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông.

          14. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức diễn tập, huấn luyện và phòng, chống lụt bão - TKCN  theo kế hoạch  năm 2015.

          15. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động năm 2015 của huyện “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”./.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- TT Huyện uỷ;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phùng Văn Thanh

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Dương(13/11/2018 - 08:35)
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện An Dương và 06 xã về đích nông thôn mới năm 2018(13/11/2018 - 08:29)
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018(26/09/2018 - 14:55)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018(14/06/2018 - 16:38)
Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX(14/06/2018 - 10:40)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018(16/11/2017 - 16:23)
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017(26/06/2017 - 09:04)
BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016(26/01/2016 - 15:56)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11/2015(27/11/2015 - 14:05)
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015(19/10/2015 - 16:28)
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2015(31/08/2015 - 08:53)
Báo Cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2015(01/06/2015 - 10:04)

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố Hải Phòng năm 2019
Kế hoạch Thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể của thành phố năm 2019
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN Tuần 42 (từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non, Trung học cơ sở năm 2019
Huyện ủy An Dương tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
Lịch công tác HU-UBND-UBMTTQVN tuần 41 (từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở huyện An Dương năm 2019
Công văn về việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)