Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 103508
Khách trực tuyến : 4871
Thành viên trực tuyến : 2
 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2015
31/08/2015 - 08:53

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN AN DƯƠNG

 

 

Số:     /BC-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    An Dương, ngày    tháng 7 năm 2015

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2015
          

 A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

          I. Về kinh tế:

          1- Sản xuất nông nghiệp:

          - Tổng diện tích gieo cấy vụ mùa 3.250ha đạt 100% KH; diện tích rau hè thu đã trồng 500ha/650ha, đạt 70%KH; diện tích nuôi trồng thủy sản 295 ha, sản lượng thu hoạch đạt 650 tấn. Tổ chức triển khai công tác bình tuyển và thay thế giống lợn nái Móng cái, nái F1, F2.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình: Chương trình mạ khay, cấy bằng máy: diện tích 150ha ở các xã Bắc Sơn, An Hồng, Tân Tiến, Hồng Phong…; mô hình sản xuất giống lúa thuần 40ha; chương trình hỗ trợ thóc giống 6060/10.000kg; chương trình tiếp nhận chế phẩm sinh học Sumitri 200/1.000ha; hỗ trợ thuốc diệt chuột 199kg cho các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch diệt chuột.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, nấm mỡ, kho lạnh bảo quản nông sản và quản lý vật tư chuyên ngành năm 2015.

          - Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, cống, xử lý các vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh PCLB, Pháp lệnh khai thác công trình thủy lợi

- Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai theo chế độ quy định, kiểm tra đôn đốc công tác tưới tiêu phục vụ cho sản xuất.

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

          - Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia, lựa chọn các xã có số tiêu chí đã hoàn thành, khả năng huy động nguồn lực tốt để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2016.

          - Kết quả chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn: Tiếp nhận 8.544,4 tấn xi măng làm 50 km đường giao thông nông thôn, đạt 33,3%KH; điển hình các xã An Hưng hoàn thành 100%, xã Lê Lợi đạt 80%KH..

         - Đối với các xã được đầu tư hạ tầng để hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2015 đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, thẩm định hồ sơ, tổ chức đấu thầu theo qui định (xã Đặng Cương đã khởi công công trình đường giao thông, hệ thống thủy lợi).

 

          2. Sản xuất Công nghiệp - TTCN - TMDV - XDCB:

          - Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN  ước đạt 21,1 tỷ đồng; đạt 8,94% so với kế hoạch (236 tỷ đồng). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 50,2 tỷ đồng; đạt 8,15% so với kế hoạch (616 tỷ đồng).

        - Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 197,2 tỷ đồng; đạt 8,13% so với kế hoạch (2.425 tỷ đồng).

          - Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền bảo vệ công trình lưới điện. Chuẩn bị tốt công tác điện phục vụ Lễ cầu siêu, tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2015 và Đại hội Đảng bộ huyện.

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đường giao thông nông thôn xã Tân Tiến và Đặng Cương với tổng chiều dài 8,35km, giá trị 31,3 tỷ đồng.

          - Cấp 9 giấy phép xây dựng với tổng diện tích xây dựng là 897,76m2.

          3. Công tác Tài nguyên - Môi trường:

          - Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất theo đúng quy hoạch; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, cấp xã; thẩm định hồ sơ và cấp 250 giấy CNQSDĐ cho công dân.

- Thực hiện tốt việc xác minh nguồn gốc đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ - GPMB một số dự án trọng điểm: Tuyến đường Bắc Sơn- Nam Hải; Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 2; Dự án mở rộng đường 10...

          - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân 2 thôn Khánh Thịnh và Phạm Dùng tháo rỡ rào cản, không ngăn cản các phương tiện ra vào công ty Cổ phần luyện gang Vạn Lợi để thực hiện công tác khắc phục ô nhiễm môi trường theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

       4. Công tác Tài chính- Kế hoạch& Đầu tư:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025; thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quí 3/2015

          - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các khoản thu ngân sách, đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo dự toán được duyệt. Đảm bảo nguồn kinh phí chi phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

          - Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 53.512 triệu đồng, đạt 61,9% so dự toán, đạt 115,4% so cùng kỳ; tổng chi đạt 29.152 triệu đồng. Chi cục thuế thu 14.081 triệu đồng, đạt 115% so cùng kỳ.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình xây dựng nông thôn mới, Đề án hỗ trợ xi măng theo kế hoạch đã được duyệt; thẩm định cấp 97 đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể theo qui định.

        II. Văn hóa - Xã hội:

          1. Giáo dục-Đào tạo:

          - Tổ chức kiểm tra xét duyệt lên lớp cho học sinh, tổ chức tuyển sinh Tiểu học, lớp 6 và mầm non; Triển khai công tác phổ cập trung học và nghề, xây dựng trường chẩn quốc gia, tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của sở Giáo dục - Đào tạo.

          - Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2014-2015 để thẩm định trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt.

          2. Hoạt động Văn hóa-TDTT, Phát thanh:

          - Tổ chức công tác trang trí, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

          - Thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn huyện.

          - Hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở được duy trì hoạt động có chất lượng, tăng thời lượng phát sóng, nội dung phong phú, chọn lọc; cộng tác với các cơ quan thông tin thành phố thực hiện một số tin bài và tin truyền hình theo các chuyên đề và đại hội Đảng các cấp.

          3. Công tác Lao động-Thương binh&Xã hội:

          - Tình hình lao động việc làm ổn định. Không có tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn huyện; kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện bộ Luật lao động.

          - Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016

- Rà soát, kiểm tra thang bảng lương; phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng 11.890 xuất quà trên 3 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2015). UBND huyện tổ chức hội nghị kỷ niệm thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lễ kỷ niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang của các địa phương.

- Trao học bổng cho 50 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học khá, giỏi trị giá 30 triệu đồng.

4. Công tác Y tế, Dân số-KHHGĐ:

          - Chủ động theo dõi sát diễn biến các dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Thành lập Đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn; xử lý các cơ sở hành nghề chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

          - Tiếp tục chỉ đạo chiến dịch truyền thông lồng ghép, cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho các xã, thị trấn.

       III. Công tác Nội chính:

          1. Công tác Nội vụ:

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định. Hướng dẫn HĐND các xã, thị trấntổ chức các kỳ họp đúng luật.

          - Triển khai rà soát các cơ sở tôn giáo, thờ tự trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

          2. Công tác Thanh tra, tiếp công dân:

- Tiếp tục chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài và phát sinh trên địa bàn;

- Duy trì tốt công tác tiếp công dân theo qui định. Tổ chức tiếp 2 lượt (02 công dân), tiếp nhận 10 đơn thư, thuộc thẩm quyền giải quyết 09 đơn, chuyển ngành chức năng 01 đơn; đã giải quyết xong 01 đơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý kịp thời đơn thư tố cáo tham nhũng, giải quyết theo qui định.

         3. Công tác Tư pháp:

- Tiếp tục giới thiệu, phổ biến về nội dung,ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 trên cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh huyện và hệ thống phát thanh các xã, thị trấn

- Tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền phổ biến Hiếp pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Thực hiện tốt việc thẩm định các văn bản qui phạm pháp luật.

- Tiếp nhận 47 trường hợp cấp lại bản chính giấy khai sinh; thay đổi, cải chính hộ tịch 31 trường hợp, điều chỉnh hộ tịch 02 trường hợp, chứng thực bản sao 872 trường hợp đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo qui định.

         4. Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội:

          - Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, hoạt động tôn giáo; kịp thời giải quyết những diễn biến phức tạp nảy sinh từ cơ sở do vậy không có vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra, tình hình an ninh, chính trị -trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

          - Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện đặc biệt vào trong các ngày lễ trên các tuyến trục đường chính không xảy ra ùn tắc giao thông, không dể xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

         - Tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng.

5. Công tác quân sự địa phương:

- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn

- Tổ chức diễn tập chỉ huy - Cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình theo kế hoạch

- Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng diễn ra theo đúng kế hoạch.

         B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2015:

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất cây, giống vụ đông; mở rộng mô hình trồng hoa chất lượng cao. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về kỹ thuật thâm canh lúa, rau màu, chăn nuôi, thú y. Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh  khai thác công trình thuỷ lợi. Tập trung chỉ đạo 05 xã: An Hòa, Tân Tiến, Đặng Cương, Nam Sơn, An Đồng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại tập trung hoàn thành 1-2 tiêu chí. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường thôn xóm, đường giao thông nội đồng.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN, TTCN, TMDV trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm trong sử dụng điện; tuyên truyền, hướng dẫn cấp phép cho các hộ sản xuất kinh doanh rượu và thuốc lá, kiểm tra các doanh nghiệp và hộ tư thương niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, góp phần bình ổn giá trên địa bàn;

          3. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành giao thông tại các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật ATGT và các quy định của pháp luật; tuyên truyền công tác PCCC, xây dựng chợ kiểu mẫu PCCC.

          4. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Giải quyết tồn tại một số dự án giao đất cho công dân làm nhà ở. Xác minh nguồn đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ -GPMB dự án đang triển khai.

          5. Tăng cường các biện pháp đôn đốc, đẩy mạnh các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chi ngân sách theo quy định hiện hành. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2015; Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả chi ngân sách, chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lê Thiện.

          6. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ; tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo qui định.

          7. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt các CLB các chuyên đề; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ. Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ.

          8. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, biểu dương khen thưởng học sinh giỏi và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016; xét duyệt các danh hiệu thi đua tập thể cá nhân năm học 2014-2015; thành lập các đoàn kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyển sinh, biên chế lớp, đội ngũ giáo viên, đảm bảo tốt cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

          9. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, phát thanh, hoạt động chữ thập đỏ và tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức hội nghị biểu dương các làng, gia đình văn hóa tiêu biểu; Tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và tổ chức lễ hội trên địa bàn bảo đảm đúng pháp luật. Tham gia các hoạt động và các hội thi, hội diễn, giải văn nghệ, TDTT do thành phố tổ chức. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2/9.

          10. Phối hợp tuyển sinh, thực hiện công tác đào tạo nghề và tạo việc làm đối với người lao động, người tàn tật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách xã hội. Tổ chức cho các đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; xây dựng mô hình xã, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm. Thực hiện các chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

          11. Tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; thanh tra công tác quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng tại một số đơn vị; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại còn tồn đọng và phát sinh theo qui định( chùa Nông Xá, Tân Tiến; Công ty TNHH Cảnh Long…)

          12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 như Luật HTX, Luật lao động, Luật xây dựng. Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Hộ tịch. Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, tăng cường nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

          13. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận “một cửa” tại huyện và các xã, thị trấn; đánh giá kết quả kinh tế -xã hội 9 tháng và Quí IV/ 2015; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan.

          14. Chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, có kế hoạch và bảo vệ an toàn các hoạt động trên địa bàn. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, làm tốt công tác quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông. tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

          15. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức huấn luyện dân quân bỉnh chủng năm 2015, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng mở rộng taij2 xã Quốc Tuấn và Hồng Phong. Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2015.

        16. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động năm 2015 của huyện “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”./.

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- TT Huyện uỷ;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phùng Văn Thanh

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(30/12/2019 - 07:59)
Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(15/11/2019 - 17:19)
Báo cáo đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Dương(13/11/2018 - 08:35)
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện An Dương và 06 xã về đích nông thôn mới năm 2018(13/11/2018 - 08:29)
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018(26/09/2018 - 14:55)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018(14/06/2018 - 16:38)
Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX(14/06/2018 - 10:40)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018(16/11/2017 - 16:23)
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017(26/06/2017 - 09:04)
BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016(26/01/2016 - 15:56)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11/2015(27/11/2015 - 14:05)
BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015(19/10/2015 - 16:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tin mới
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 3 (từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 năm 2020
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Lịch công tác HU- HĐND - UBND huyện An Dương tuần 2 (từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 53 (từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
Kế hoạch thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2020 trên địa bàn huyện An Dương
Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019
Lịch công tác HU - HĐND - UBND huyện An Dương tuần 52 (từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại thường kỳ giữa Ủy ban nhân dân huyện với doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện An Dương khóa 19
Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"