Huyện An Lão ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
05/04/2019 - 15:31

Huyện An Lão vừa ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thiết thức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản nộp ngân sách, khuyến khích phát triển nguồn thu. Chi ngân sách đảm bảo triệt để, tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện. Đồng thời chống lãng phí trong sử dụng nguồn tài nguyên, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Quản lý và thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện và các quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã. Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ, thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng khu vực Núi Voi, đồi 74,…bảo vệ quản lý, sử dụng có hiệu quả các khu bãi bồi ven sông Lạy Tray, Văn Úc. Bên cạnh đó huyện thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế khoán chi đối với các cơ quan hành chính nhà nước và tăng cường giám sát việc thực hiện tự chủ của các đơn vị. Ngoài ra cần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá quản lý, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí.

                                                                  Hoàng Yến

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06,07,08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc thôn Phương Hạ xã Chiến Thắng
V/v kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 11 thuộc thôn Phương Chử Nam xã Trường Thành
V/v Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
V/v Tuyên truyền đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại
V/v tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện An Lão
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão
Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND huyện An Lão
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)