MTTQVN HUYỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2024 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI 5 NỘI DUNG LỚN
06/06/2019 - 15:00

Đại hội MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6.  150 đại biểu là đại biều chính thức tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện về dự đại hội. Với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra đạt kết quả cao. Đại hội thống nhất cao thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đó là kết quả thực hiện nghị quyết MTTQVN huyện khóa 7. Những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế tốn tại. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn làm cơ sở cho thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ khóa 8 (2019 - 2024). Đại hội thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian 5 năm tới: tiếp tục đa dạng hóa, tập hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương. Thực hiện tốt chương trình giám sát phản biện xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do TWMTTQVN phát động.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu 100% MTTQ cơ sở đạt vững mạnh. 70% trở lên đạt cơ sở vững mạnh xuất sắc. Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ khóa 8 gồm 54 vị. Kỳ họp thứ nhất hiệp thương cử 3 vị trong Ban thường trực với 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch. Cử 12 đại biểu đi dự đại hội MTTQVN thành phố lần thứ 14. 

Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân toàn huyện đoàn kết thống nhất tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Vũ Hợp 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06,07,08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc thôn Phương Hạ xã Chiến Thắng
V/v kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 11 thuộc thôn Phương Chử Nam xã Trường Thành
V/v Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
V/v Tuyên truyền đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại
V/v tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện An Lão
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão
Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND huyện An Lão
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)