Hải Phòng triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
20/12/2019 - 15:48

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

Nội dung quy định tập trung vào ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp; ứng xử với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; ứng xử khi tham dự các cuộc họp, hội nghị; ứng xử trong các mối quan hệ xã hội.

Theo đó, việc thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội; đảm bảo không trái thuần phong mỹ tục và các chuẩn mực đạo đức xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận tuỵ, chuyên nghiệp, liêm chính, văn minh.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; bổ sung việc thực hiện Quy định này thành một trong các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


PL
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06,07,08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc thôn Phương Hạ xã Chiến Thắng
V/v kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 11 thuộc thôn Phương Chử Nam xã Trường Thành
V/v Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
V/v Tuyên truyền đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại
V/v tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện An Lão
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão
Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND huyện An Lão
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)