UBND huyện chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
26/09/2019 - 08:16

Thời gian qua, qua công tác kiểm tra, tổng hợp việc tham mưu, đề xuất và xử lý các nhiệm vụ UBND huyện giao các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đã có những cố gắng, nỗ lực góp phần từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu đề xuất giải quyết công việc, chất lượng thẩm định, nội dung văn bản đề xuất còn hạn chế.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đúng các quy định về các quy chế làm việc. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; có giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ hoặc triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả không đạt yêu cầu. Văn phòng huyện tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc của các đơn vị và địa phương báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định trách nhiệm kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu hồ sơ công việc.

                                                                                  HY

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRUNG TRANG Nâng cao năng lực quản lý vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh(20/12/2019 - 14:29)
Phát hiện và xử lý kịp thời cháy rừng thuộc khu vực đồi 74(12/12/2019 - 14:28)
Biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt của huyện An Lão.(12/12/2019 - 14:27)
Bắt gọn 2 tên cướp liên tỉnh(12/12/2019 - 14:25)
Huyện An Lão triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021(04/12/2019 - 14:22)
Huyện tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019(03/12/2019 - 14:22)
Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(03/12/2019 - 14:21)
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc Tiểu học.(03/12/2019 - 14:18)
Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản(03/12/2019 - 14:16)
Các trường học trong toàn huyện sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/2019 - 14:11)
Cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở(20/11/2019 - 14:11)
Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, công tác quản lý chính sách ưu đãi người có công(19/11/2019 - 14:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/61
Số bản ghi trên trang:
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức Trung tâm Dân Số - KHHGĐ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDYX huyện năm 2019
Hải Phòng triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRUNG TRANG Nâng cao năng lực quản lý vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh
V/v công bố, công khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện
Phê duyệt kết quả trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Phát hiện và xử lý kịp thời cháy rừng thuộc khu vực đồi 74
Biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt của huyện An Lão.
Bắt gọn 2 tên cướp liên tỉnh
Làm giàu từ nuôi rắn
Huyện An Lão triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021
Huyện tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019
Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Làng văn hóa Câu Thượng xã Quang Hưng tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc Tiểu học.