UBND huyện chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
26/09/2019 - 08:16

Thời gian qua, qua công tác kiểm tra, tổng hợp việc tham mưu, đề xuất và xử lý các nhiệm vụ UBND huyện giao các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đã có những cố gắng, nỗ lực góp phần từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu đề xuất giải quyết công việc, chất lượng thẩm định, nội dung văn bản đề xuất còn hạn chế.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đúng các quy định về các quy chế làm việc. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; có giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ hoặc triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả không đạt yêu cầu. Văn phòng huyện tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc của các đơn vị và địa phương báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định trách nhiệm kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu hồ sơ công việc.

                                                                                  HY

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
Lịch công tác của TT Huyện ủy - Lãnh đạo HĐND - UBND huyện từ 11/11-15/11
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn lại khu tái định cư tại các xã Mỹ Đức, An Thái, Quốc Tuấn,Tân Viên huyện An Lão
Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện năm 2019
Kết quả sát hạch và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Lịch công tác của Thường trực Huyện ủy - Lãnh đạo UBND huyện từ 07/10-11/10
Huyện An Lão cơ bản giải quyết tốt các kiến nghị của công dân
Đoàn thanh niên huyện An Lão nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
Khắp nơi trên địa bàn huyện ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Khai giảng lớp sơ cấp nấu ăn tại xã Quốc Tuấn
UBND huyện triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam
MTTQ VN huyện triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
UBND huyện chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
Triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại Thị trấn Trường Sơn
Bài: Nghị lực cô gái Khúc Thị Hiền
Khánh thành nhà Đại Đoàn kết nghĩa tình đồng đội cho CCB xã Tân Dân