Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
03/12/2019 - 14:16

Thực hiện Công văn số 2259 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời tăng cường công tác huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019.UBND huyện An Lão vừa có công văn về việc tập trung đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Theo đó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, các quy định hiện hành về quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu chỉ được triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc công trình, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, đẩy mạnh, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các công trình, dự án hoàn thành. Đối với UBND các xã thị trấn ưu tiên tập trung mọi nguồn lực để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh thêm nợ. UBND các xã An Thắng, Chiến Thắng, Mỹ Đức, Quang Trung, Trường Thành căn cứ công nợ, phần kinh phí nguồn ngân sách huyện đã hỗ trợ trả nợ các công trình nông thôn mới trong năm 2019, rà soát khối lượng nợ đọng còn lại thuộc các công trình nông thôn mới, tập trung bố trí các nguồn của địa phương và thực hiện phân bổ kinh phí thanh toán nợ xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới đảm bảo xử lý dứt điểm nợ trong năm 2019. Đối với các khoản mục chi phí, những khối lượng công việc không đủ điều kiện hoặc không thể hoàn thành thủ tục đề giải ngân thanh toán qua kho bạc nhà nước, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan thống nhất, xác lập biên bản xóa nợ và hoàn thiện thủ tục tất toán các hợp đồng theo quy định.

                                                                                             HY

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020(17/02/2020 - 11:14)
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)(09/02/2020 - 10:37)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú(07/02/2020 - 09:58)
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (06/02/2020 - 15:11)
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão(05/02/2020 - 10:54)
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)(04/02/2020 - 10:34)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)(04/02/2020 - 10:26)
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) - (04/02/2020 - 10:12)
TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRUNG TRANG Nâng cao năng lực quản lý vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh(20/12/2019 - 14:29)
Phát hiện và xử lý kịp thời cháy rừng thuộc khu vực đồi 74(12/12/2019 - 14:28)
Biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt của huyện An Lão.(12/12/2019 - 14:27)
Bắt gọn 2 tên cướp liên tỉnh(12/12/2019 - 14:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/62
Số bản ghi trên trang:
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới
V/v hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 06,07,08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc thôn Phương Hạ xã Chiến Thắng
V/v kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 11 thuộc thôn Phương Chử Nam xã Trường Thành
V/v Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm
V/v Tuyên truyền đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hàn, cắt kim loại
V/v tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid- 19 từ ngày 1702/2020 đến hết ngày 23/02/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 490/BYT-MT V/v KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)
Huyện An Lão Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, hộ gia đình có người Trung Quốc làm việc, lưu trú
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện An Lão
Số điện thoại đường dây nóng Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) huyện An Lão
Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND huyện An Lão
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)
Cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV)