Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 113148
Khách trực tuyến : 3152
Thành viên trực tuyến : 6
 
Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Hải
28/06/2019 - 11:11

BÁO CÁO

Tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý của UBND các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện Cát Hải

Tải tài liệu:

BC-218-UBND

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào