Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 111251
Khách trực tuyến : 3922
Thành viên trực tuyến : 0
 
UBND huyện Cát Hải họp đánh giá kết quả thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhậpngũ năm 2018
13/10/2017 - 16:12

UBND huyện Cát Hải họp đánh giá kết quả thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhậpngũ năm 2018

          UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

          Kết quả, năm 2017, ban chỉ huy quân sựhuyệnđãlàmtốt công tác tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu  khám sức khỏe NVQS và 100% gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩavụ công an nhân dân.

          Tuy nhiên một số tồn tại hạn chế cũng được chỉ ra tại hội nghị đó là: công tác tuyên truyền giáo dục trong thực hiện luật NVQS ở các cấp ngành địa phương còn hạn chế, số công dân bị loại về sức khỏe còn chiếm tỉ lệ  cao, việc quản lí công dân trong diện nhập ngũ chưa chặt chẽ, một số địa phương hoàn thành hồ sơ lý lịch quân  nhân  còn chậm....

          Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 huyện Cát Hải xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trong đó việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1/11 đến ngày 15/11, khám sức khỏe NVQS cấp huyện thực hiện từ ngày 5/12 đến ngày 10/12, chốt quân số các đơn vị nhận quân từ ngày 1/1 đến ngày 20/1 năm 2018; lễ giao nhận quân dự kiến sẽ được tổchức từ ngày 3/3 đến ngày 16/3 năm 2018.

          Huyện Cát Hải cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác nắm và quản lí công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân  sự năm 2018; quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ đảm bảo cônng khai đúng luật, công bằng và làm tốt chính sách hậu phương quân đội...

                                                                                             Trung Tuyến

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào