Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 113265
Khách trực tuyến : 2657
Thành viên trực tuyến : 17
 
Huyện đảo Cát Hải thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
29/08/2019 - 10:58
Huyện đảo Cát Hải thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
                                               
          Cách đây 50 năm, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chèo lái con thuyền cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người ra đi đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dân tộc ta những lời căn dặn có giá trị trường tồn, được thể hiện trong Di chúc. Người cũng đã để lại một sự nghiệp lớn và một thời đại rực rỡ trong lịch sử dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh.
          Cát Hải - một vùng đất giàu truyền thống văn hóa đặc trưng có từ lâu đời của người dân miền biển, một vùng đất đầy vẻ quyến rũ bởi nét hoang sơ kỳ vĩ và lãng mạn, đây cũng là nơi lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử, khảo cổ học. Ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, Nhân dân 2 huyện đảo Cát Hải, Cát Bà. Ttrong lần thăm ấy, người đã căn dặn cán bộ và nhân dân huyện đảo: “…Rừng vàng, biển của ta do nhân dân ta làm chủ…”. Lời dạy của  Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến ra thăm huyện đảo, và những lời di huấn trong Di chúc của Người luôn được cán bộ và nhân dân  huyện đảo khắc ghi như một nguồn cổ vũ động viên, giúp Ðảng bộ, quân và nhân dân huyện đảo nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh;  xây dựng  Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. 
            Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện chú trọng  tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Đảng bộ huyện luôn giữ vững các nguyên tập trung dân chủ tắc trong sinh hoạt Đảng, coi tự phê bình và phê bình là biện pháp trong chỉnh đốn Đảng,  củng cố mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.  Đến nay, Đảng bộ huyện có 52 tổ chức cơ sở Đảng với 2.670 đảng viên. Qua đánh giá phân loại, năm 2018 toàn Đảng bộ có 11C hi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có chi, đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 10,4% , Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 64,8%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ  là 24,3%. Đảng bộ huyện nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
         Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị luôn được tăng cường. Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường phát huy và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người có công . Chủ động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 
        Trong phát triển kinh tế- xã hội, Huyện Cát Hải tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực và đạt được các kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 20 năm trở lại đây đạt gần 13,58%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 6.975 tỉ đồng, gấp 28,2 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng nhóm ngành du lịch - dịch vụ và giảm tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản; phát huy tốt được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tỷ trọng nhóm ngành du lịch dịch vụ tăng 25,7% (năm 2018 đạt 76,7%), tăng trưởng nhóm ngành du lịch - dịch vụ đạt bình quân 16,7%/năm, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 11,7%, nông – lâm – thủy sản tăng 4,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 46,4 triệu đồng/ người, tăng 4,05 lần so với năm 2003. Thu ngân sách của huyện tăng trưởng có bước đột phá, năm 2018 thu nội địa đạt 317 tỉ đồng, bằng 2,88 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tiềm năng, lợi thế của huyện đảo được huy động và phát huy, nội lực của huyện đảo được tăng cường hơn giúp cho Đảng bộ, chính quyền huyện chủ động hơn trong đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt quả quan trọng, từ năm 2016, trên địa bàn huyện 06/06 xã được UBND thành phố Hải Phòng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
          Song song với phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng khắp; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được củng cố. Chất lượng chính trị, năng lực công tác và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang nâng lên rõ rệt. Hàng năm huyện đã triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; luôn thực hiện 100%  chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.
          Suốt chặng đường thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo đã nỗ lực phấn đấu, luôn giữ vững ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy năm 1998 Đảng và nhà nước đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân , năm 2009 tặng thưởng Huân chương độc lập hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo.
                                                                                               Hoàng Tản


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Khen thưởng 12 tập thể, cá nhân trong công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2019
Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp tổ chức hội nghị TXCT với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 8, khóa XIV
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thường trực HĐND huyện giao ban với HĐND các xã, thị trấn
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở Cát Hải
Huyện Cát Hải giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh du lịch
Đồng chí Phạm Quang Hiển tiếp xúc cử tri nơi cư trú
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức làm điểm cấp huyện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Gia Luận
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Cát HảiĐồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Đám
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã năm 2020
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Thông báo về việc tham gia “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Cát Hải