Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 113410
Khách trực tuyến : 1749
Thành viên trực tuyến : 1
 
Cát Hải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
29/08/2019 - 16:33
Cát Hải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

          Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Nghị quyết số 26 của BCH Đảng bộ thành phố khóa 13 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", đến nay tình hình tư tưởng của CNVC - LĐ ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Tình hình tiền lương, thu nhập và điều kiện lao động, việc làm của người lao động tương đối ổn định với mức thu nhập bình quân của CNVC - LĐ là 5,1 triệu đồng/ người/ tháng. Về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN được các đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước.
          Để có được những kết quả đó, 10 năm qua huyện ủy Cát Hải đã quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện tạo sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết. Trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục cho đội công nhân lao động, nhất là lao động  trẻ nâng cao nhận thức về giai cấp và bản lĩnh chính trị, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn huyện đã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền về các Luật mới có liên quan cho hàng nghìn  lượt cán bộ công đoàn. Bên cạnh đó còn tổ chức các lớp tập huấn pháp luật cho các đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay trên địa bàn huyện có trên 95% công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp dưới nhiều hình thức.
           Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động, phối hợp tham gia với cơ quan chức năng ở địa phương, chủ các doanh nghiệp nắm bắt tình hình về sản xuất kinh doanh, tham gia giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của công nhân về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các thiết chế văn hóa… Trong 10  năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 452 lượt công đoàn cơ sở về việc chấp hành điều lệ Công đoàn VN,về thực hiện các chế độ đối với người lao động như cấp phát bảo hộ lap động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể… Phối hợp với Phòng LĐTB-XH giám sát việc đăng ký thang bảng lương của các doanh nghiệp mới thành laapk, qua đó nhằm giải quyết vướng mắc và vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến nay đã có trên 90% công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm LĐLĐ huyện đều hướng dân công đoàn cơ sở thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể và đã có trên 90% đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể. Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn  cho CNVC - LĐ,các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở cũng đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thông qua nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phòng chống cháy nổ, vận động doanh nghiệp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, trang thiết bị lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động….LĐLĐ huyện cũng đã duy trì tổ tư vấn pháp luật nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và tư vấn, giải quyết các ý kiến kiến nghị thuộc lĩnh vực lao động Công đoàn. Trong 10 năm đã giải quyết 2 đơn và 37 lượt ý kiến về chế độ chính sách, tiền lương và giải quyết chế độ cho người lao động.
  

          Thể hiện sự chăm lo đời sống, vậy chất cho người lao động, các cấp Công đoàn đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tết sum vầy, tháng công nhân hàng năm, sửa nhà mái ấm Công đoàn, tặng vé tàu, xe về quê nghỉ tết, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn và tổ chức cho đoàn viên đi thăm quan, học tập kinh nghiệm… Từ năm 2009 đến nay trên địa bàn huyện đã có 30 đoàn viên được hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm Công đoàn với số tiền trên 500 triệu đồng, trên 700 lượt người được trợ cấp khó khăn, tặng quà với số tiền trên 750 triệu; có 85 lượt công đoanc cơ sở tổ chức cho hơn 1.500 lượt CNVC - LĐ đi thăm quan học tập kinh nghiệm. Để giúp người lao động được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, các cấp công đoàn đã chủ động khai thác nguồn vốn, và đến nay quản lý số vốn vay 2,1 tỷ đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ trợ vốn của LĐLĐ thành phố cho 582 lượt đoàn viên vay.
          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy và cấp ủy Đảng cơ sở, các cấp công đoàn trong huyện đã luôn chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động. Trong 10 năm, sau khi thực hiện NQ số 20 của BCHTW Đảng khóa 10, số đoàn viên Công đoàn trên địa bàn huyện  tăng trên 600 người và phát triển được 21 Công đoàn cơ sở. LĐLĐ huyện đã thực hiện sắp xếp lại Công doàn giáo dục và nhận bàn giao quản lý 27 Công đoàn khối GD, giải thể 1 Công đoàn cơ sở; kiện toàn 11 Công đoàn sơ sở khi chia tách, sáp nhập, đổi tên. Tính đến ngày 30/7/2019 trên địa bàn huyện đã có 2.145 đoàn viên/ 2.305 CNVC - LĐ với  82 Công đoàn cơ sở, ddattj tỷ lệ tập hợp đoàn viên là 93%. Cùng với việc phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn cũng đã thực hiện tốt vai trò đại diện và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thực hiện góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 10 năm qua, đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được đưa vào ứng dụng trong lao động sản xuất đã đem lại những giá trị kinh tế - xã hội quan trọng.
           Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TWcủa Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Nghị quyết số 26 của BCH Đảng bộ thành phố khóa 13 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp tích cực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, từng bước xây dựng giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh./.
                                                                                       Cat Ba
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Khen thưởng 12 tập thể, cá nhân trong công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2019
Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp tổ chức hội nghị TXCT với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 8, khóa XIV
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thường trực HĐND huyện giao ban với HĐND các xã, thị trấn
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở Cát Hải
Huyện Cát Hải giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh du lịch
Đồng chí Phạm Quang Hiển tiếp xúc cử tri nơi cư trú
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức làm điểm cấp huyện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Gia Luận
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Cát HảiĐồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Đám
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã năm 2020
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Thông báo về việc tham gia “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Cát Hải