Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80926
Khách trực tuyến : 1335
Thành viên trực tuyến : 4
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
21/12/2018 - 14:23

ỦY BAN NHÂN DÂN


HUYỆN BẠCH LONG VĨ

Số:   17/TB -UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO


Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá khởi điểm 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã mua để phục vụ máy phát điện;

Căn cứ Công văn số 3463/STC-GCS ngày 17/12/2018 của Sở Tài chính về việc bán đấu giá 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã mua để phục vụ máy phát điện.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S.

Tên địa chỉ cơ quan đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng;

Địa chỉ: Số 24 đường Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3842327.

Tài sản đấu giá: 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S.

Giá khởi điểm của tài sản: 2.995.700.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

Tổ chức đấu giá phải có ít nhất từ 7 đấu giá viên điều hành trở lên.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Chậm nhất trước 16 giờ ngày 26/12/2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ theo địa chỉ nêu trên.

UBND huyện Bạch Long Vĩ thông báo để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết đăng ký./.

Nơi nhận:

- Trang thông tin UBND Bạch Long Vĩ.

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Quang Tường

Tệp tin đính kèm17 TB ve viec lua chon toc chuc đấu giá tài sản_21-12-2018.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới(06/11/2019 - 08:02)
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019(30/09/2019 - 07:43)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019(29/07/2019 - 08:40)
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019(12/07/2019 - 14:18)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(05/06/2019 - 15:55)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(21/12/2018 - 14:23)
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018(27/11/2018 - 15:44)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018(12/10/2018 - 10:34)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(10/05/2018 - 15:32)
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ(07/05/2018 - 11:44)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018(23/04/2018 - 16:48)
Đồng chí Trần Quang Tường được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ(16/11/2017 - 18:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo