Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80720
Khách trực tuyến : 6524
Thành viên trực tuyến : 17
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
15/01/2019 - 15:55

UBND HUYỆN BẠCH LONG VĨ


HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Số: 04/TB-HĐXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạch Long Vĩ, ngày 14 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Quyết định số 142A/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND huyện Bạch Long Vĩ về việc kiện toàn Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018;

Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-HĐXT ngày 06/12/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 Ban hành Nội quy xét tuyển viên chức năm 2018;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 thông báo như sau:

1. Công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2018, danh sách kết quả xét tuyển kèm theo thông báo này;

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự xét tuyển, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn đã nêu trên;

3. Danh sách kết quả xét tuyển được thông báo công khai tại trụ sở cơ quan UBND huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 thông báo để thí sinh được biết ./.

Nơi nhận:

- Thí sinh dự xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Trần Quang Tường

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018(15/01/2019 - 15:55)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(21/12/2018 - 14:23)
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018(27/11/2018 - 15:44)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018(12/10/2018 - 10:34)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị(10/05/2018 - 15:32)
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ(07/05/2018 - 11:44)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018(23/04/2018 - 16:48)
Đồng chí Trần Quang Tường được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ(16/11/2017 - 18:11)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022(19/08/2017 - 09:23)
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ(13/08/2017 - 13:42)
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo(18/05/2017 - 11:18)
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng(25/04/2017 - 07:00)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo danh sách những người đủ điệu kiện dự tuyển viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đoàn công tác Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Y Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thăm và làm việc tại huyện đảo
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Bạch Long Vĩ