Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80599
Khách trực tuyến : 3993
Thành viên trực tuyến : 3
 
Các hệ sinh thái và Khu sinh vật biển
24/11/2008 - 10:51
 CÁC HỆ SINH THÁI VÀ KHU HỆ SINH VẬT BIỂN:  

Đảo có hai kiểu hệ thống các hệ sinh thái vùng triều và dưới triều. Hệ sinh thái vùng triều: bao gồm các hệ sinh thái bãi cát biển, hệ sinh thái bãi triều đá và hệ sinh thái rừng ngập mặn không đáng kể.

    + Các hệ sinh thái. Đảo có hai kiểu hệ thống các hệ sinh thái vùng triều và dưới triều. Hệ sinh thái vùng triều: bao gồm các hệ sinh thái bãi cát biển, hệ sinh thái bãi triều đá và hệ sinh thái rừng ngập mặn không đáng kể. Trong đó, hệ sinh thái bãi triều đá đóng vai trò trọng yếu. Hệ sinh thái vùng dưới triều: gồm hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái đáy cứng, hệ sinh thái đáy mềm. Trong đó, hệ sinh thái rạn san hô và đáy cứng đóng vai trò quan trọng. 

Hệ sinh thái rạn san hô nằm ở phía tây và tây bắc đảo. Vào các năm 1995 -1997, độ phủ san hô 34 - 94%, động vật đáy 25 loài (ngoài san hô). Mật độ tế bào thực vật phù du 2.106 - 1,6.107 TB/m3, động vật phù du dưới 50 - 350 mg/m3, rong biển 11 loài. Rừng san hô phía nam đảo có địa hình thoải hơn, quần xã san hô nghèo về thành phần loài, độ phủ thấp thuộc loại rạn nghèo.

Hệ sinh thái rạn đá điển hình ở phía Đông đảo, độ sâu đến 20m. Các loài thân mềm chiếm ­ưu thế hơn và có những loài điển hình nh­ư: Haliotis diversicolor, Trochus maculatus, Pteria martensii, Pteria penguin, v.v. phân bố và có sinh lượng cao. Thực vật phù du có số lượng 5.106 - 3.107 TB/m3, động vật phù du từ 200 mg- 1.500 mg/m3, rong biển có 18 loài.

     + Khu hệ sinh vật biển.  Khu hệ thực vật biển có 274 loài (nhiều nhất là nhóm thực vật phù du 210 loài, sau đó tới rong biển 47 loài, thấp nhất là thực vật ngập mặn chỉ có 17 loài). Khu hệ động vật biển có 738 loài (nhiều nhất là cá có 412 loài, tiếp đến động vật đáy có 125 loài, động vật phù du có 110 loài, san hô có 94 loài). Trong cấu trúc thành phần loài xung quanh đảo, cá đóng vai trò quan trọng bậc nhất chiếm tới 40,59% tổng số loài, tiếp tới thực vật phù du: 20,69%, động vật đáy: 12,32% và thấp nhất là thực vật ngập mặn chỉ chiếm 1,67%.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thời gian: 12/10/2018 - 10:34
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2018; Thông báo số 240/TB-SNV ngày 15/3/2018 của Sở Nội vụ thông báo biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của UBND huyện Bạch Long Vỹ; Thông báo số 775/TB-SNV, ngày 09/4/2018 về việc thông báo số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 huyện Bạch Long Vĩ;Tin mới
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Bào Ngư Bạch Long Vĩ: Hiện trạng và tiềm năng
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ
Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Long Vĩ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Đoàn Công tác Bộ Công an và Thành đoàn Hải Phòng ra thăm và làm việc tại đảo
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Đảng bộ huyện Bạch Long Vĩ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đoàn công tác Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Y Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thăm và làm việc tại huyện đảo
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Bạch Long Vĩ
LLVT huyện đảo Bạch Long Vĩ tổ chức Lễ ra quân huấn luyên năm 2017
Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ khóa V tổ chức kỳ họp thứ 3 (nhiệm kỳ 2016 - 2021)